Cursus EHBO / Helper

Cursus EHBO / Helper

Inhoud van de cursus:

DEEL1: EHBO

 Basisprincipes EHBO
 4 stappen in EHBO
 Reanimeren en defibrileren
●   Huidwonden
 Brandwonden
 Bloedingen
 Hoofd en hals: Flauwte + beroerte
 Borst: Pijn op de borst + verslikking


DEEL2: Helper

●  Hoofd en halsHoofd en hals  Vreemd voorwerp in oog, oor of neus
    Epilepsie
    Koortsstuipen
Hoofd en wervelletsels + Ledematen Letsels aan botten,spieren en gewrichten
Borst Ademhalingsmoeilijkheden
Buik en rug Buikpijn
    Braken
    Diaree
    Uitdroging
    Rugpijn
    Pijn aan de geslachtsdelen
Steken en beten + vergiftigingen  
Specifieke letsels een aandoeningen Diabetes
    Problemen met hitte en koude
    Hoogteziekte
    Reisziekte
    Bloedklonter in de beenaders
    Electriciteitsongeval
    Blikseminslag
    Verdrinking
Huisapotheek   
Casuistiek  
Uitleg Rode Kruis Vlaanderen