Historiek van onze afdeling

Na de vreselijke veldslag van Solferino (Italie - 1859) wordt op 22 augustus 1864 door 12 landen, waaronder België, het "Verdrag van Genève" ter ondertekening van het lot van de gewonden en de zieken bij de legers te velde, ondertekend.

 Uit de archiefstukken blijkt dat in maart 1934 te Brasschaat een Rode Kruis afdeling werd opgericht, nadat in 1933 pogingen daartoe werden ondernomen, echter zonder succes. De afdeling Brasschaat steekt onmiddellijk van wal met belangrijke activiteiten: de cursussen.

Tijdens de oorlogsjaren werd heel wat gepresteerd door de toenmalige vrijwilligers: het Rode Kruis Brasschaat staat paraat voor de verzorging van gewonden, het uitdelen van voedselpakketten, kleding, enz.

Zoals overal kent ook het Rode Kruis zijn up en downs.

Vanaf 1958 werd definitief gestart met regelmatige bloedinzamelingen (4 maal per jaar). De jaren daarvoor waren er pogingen die evenwel weinig resultaat hadden. Aangezien de Rode Kruis voor een groot gedeelte afhangt van de goede wil van anderen werd er regelmatig van lokaal gewisseld totdat wij, dankzij de goede samenwerking met het gemeentebestuur, vanaf 1978 konden beschikken over de oude prefab klaslokalen van de wijk Driehoek. Na verloop van tijd werden deze afgebroken en met de financiële steun van het gemeentebestuur bouwden de vrijwilligers een nieuw lokaal waarbij wij de mogelijkheid hadden om garages op te richten zodat alles werd gegroepeerd op één adres: De Aard 69.

In 2011 zijn we verhuisd naar ons nieuw magazijn en leslokaal in De Mortel 16.

Ook het bestuur en de vrijwilligers wisselden af en toe. Toch zijn er in onze afdeling mensen die al 10, 20, 30,40, 45 jaar en meer dienst hebben. Dat de afdeling thans is wat ze nu is, is te danken aan hun inzet en motivering.