Uitleendienst

Sinds 1 januari 2016 doen wij geen uitleningen meer en dient u zich te wenden naar dhr Henri Moonen,
Rode Kruis afdeling Edegem-Kontich - tel 034586249 - henri.moonen@skynet.be