Over onze afdeling

“Dit is Rode Kruis-Bilzen”

Rode Kruis-Bilzen werd in 1930 opgericht. Al die jaren staan we met de glimlach klaar waar nodig om te helpen. En dat doen we op verschillende manieren.

55 prachtige vrijwilligers

Rode Kruis-Bilzen zamelt op regelmatige tijdstippen bloed in, om ervoor te zorgen dat de bloedvoorraad op peil blijft. Daarnaast staan we klaar op kleine en grote evenementen en geven we mensen opleidingen eerste hulp, zodat zij op hun beurt mensen in nood kunnen redden. Wist je trouwens dat we medisch materiaal uitlenen, zoals krukken, rolstoelen of looprekken? Of dat we activiteiten organiseren voor kinderen via Jeugd Rode Kruis? Bovendien steunen we een project in samenwerking met jeugdwelzijnswerkers van de stad om kansarme kinderen een gezellige middag of een leuke uitstap te bezorgen.
Ten slotte doorbreken we met onze Zorgbib eenzaamheid bij ouderen door regelmatig bewoners van bijv. woonzorgcentra te bezoeken. Dan slaan we een babbeltje, spelen we een spelletje of lezen we samen uit een boek. Al onze activiteiten worden georganiseerd en gecoördineerd door vrijwilligers. 55, om precies te zijn. Dat zijn 55 prachtige mensen die hun vrije tijd zinvol willen besteden en volledig gratis hun schouders zetten onder allerlei projecten om anderen te helpen, om anderen gelukkig te maken.

Hulp blijft plakken

Voor de werking van onze lokale Rode Kruisafdeling zijn we afhankelijk van de opbrengsten van preventieve hulpacties en van onze stickerverkoop. Iedere sticker die we verkopen helpt onze werking te garanderen. Ten slotte verspreiden we één keer per jaar brieven waarin we om financiële steun vragen. Door die opbrengst kunnen we onder andere eerstehulpmaterialen aankopen en opleidingsmateriaal voorzien. Op dit moment sparen we het geld van onze stickers om een minibus te kopen, om die materialen ook te kunnen vervoeren. Maar daarnaast moeten we ook zalen huren voor de eerstehulpopleidingen, materialen voorzien voor onze hulpacties en de juiste werkkledij voor onze vrijwilligers kunnen aanschaffen.

Rode Kruis-Vlaanderen als helper van de overheid

Wie goed heeft opgelet, merkt op dat opvang voor verzoekers om internationale bescherming (vroeger: asielzoekers) niet in onze brede waaier van activiteiten zit. De opvang van deze mensen gebeurt immers steeds in opdracht van de overheid. Fedasil is het federaal agentschap dat hier verantwoordelijk voor is. Het is één van de kerntaken van Rode Kruis-Vlaanderen, onze  overkoepelende organisatie waar Rode Kruis-Bilzen toe behoort, de overheid te helpen wanneer dat gevraagd wordt.
Als helper van de overheid runt Rode Kruis-Vlaanderen zo verschillende opvangcentra, naast de centra die door Fedasil zelf worden uitgebaat. Rode Kruis-Bilzen ondersteunt Rode Kruis-Vlaanderen waar mogelijk, maar we helpen niet rechtstreeks mee aan de werking van het opvangcentrum dat binnenkort opgestart wordt. Noch wij noch Rode Kruis-Vlaanderen hebben bovendien beslissingsrecht in de locatie waar een opvangcentrum wordt opgericht. De mensen die in het
opvangcentrum werken zijn betaalde krachten. Denk aan begeleiders, nachtbegeleiders en administratieve krachten.

Warm hart voor Bilzen

Rode Kruis-Bilzen bestaat uit Bilzenaars met een warm hart. Maar ook dankzij andere Bilzenaars met een warm hart kunnen we blijven bestaan. Dankzij de steun van onze stadsgenoten kunnen we anderen blijven helpen. Op de vele activiteiten in het centrum, op Alden Biesen, een voetbaltornooi,…. of als ondersteuning van Rode Kruis-Limburg: we staan met plezier voor iedereen klaar. En gelukkig voelen we dat heel veel Bilzenaars ook met de glimlach voor ons klaarstaan. Is het niet tijdens de stickerverkoop met 5 euro in de aanslag om de sticker te kopen, dan is het wel om bloed te geven tijdens één van onze mobiele bloedinzamelingen. Die wederkerigheid, die menslievendheid…
Dàt is Rode Kruis-Bilzen!