Maak van Rode Kruis Sint-Amandsberg uw erfgenaam

Wil je ons blijven steunen, ook als je er zelf niet meer bent? Rode Kruis opnemen in je testament kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Het is bovenal een waardevolle manier om te helpen. Dankzij dat belangrijke gebaar kunnen we ook in de toekomst mensen in nood blijven helpen.

Interesse? We geven je meer informatie en concrete voorbeelden:

 

Minder successierechten betalen dankzij het Rode Kruis


Bij een overlijden moeten de erfgenamen successierechten betalen op het volledige vermogen van de overledene. Dat kan een stevige streep door de rekening zijn, want de successierechten kunnen zeer hoog oplopen. Door het Rode Kruis op te nemen in je testament, help je ons mensen in nood helpen. En voor je naasten kan het fiscaal bijzonder aantrekkelijk zijn.

Soms tot 65%
De tarieven voor successierechten zijn afhankelijk van de graad van verwantschap en de omvang van de erfenis. Ze verschillen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Bij een erfenis tussen broers en zussen - of tussen tantes, ooms, nichten en neven - kunnen de successierechten oplopen tot 65% van de nalatenschap.

Verminderd tarief
Het Rode Kruis opnemen in je testament is fiscaal extra aantrekkelijk. Omdat we een instelling van openbaar nut zijn, genieten we van een verminderd tarief op het vlak van successierechten. In het Vlaams Gewest bedragen de successierechten voor het Rode Kruis slechts 8,5%.

Duolegaat nog voordeliger
Bij een duolegaat kan je je erfgenamen laten meegenieten van het fiscaal voordeel. Met die techniek betalen wij alle successierechten, ook die van je erfgenamen.

 

Zo neem je ons op in je testament


Een legaat is een schenking van (on)roerende goederen via een testament. Je kan het geven aan een persoon of aan een instelling die gerechtigd is om legaten te aanvaarden. Goed nieuws: je kan van het Rode Kruis je erfgenaam maken. Zo help je ons mensen in nood helpen. En voor je naasten kan het fiscaal bijzonder aantrekkelijk zijn.

Je blijft eigenaar
Een legaat is een wilsbeschikking die pas van kracht wordt wanneer de schenker overlijdt. Indien je via een testament een bedrag ‘legateert’ aan een persoon of een instelling, blijf je eigenaar van je bezittingen tot aan je overlijden. Bovendien kan je op elk moment je wilsbeschikking wijzigen.

Vier manieren
Een testament schrijf je eigenhandig of je laat het schrijven door een notaris. Om verlies of misverstanden te vermijden, leg je je testament best altijd neer bij een notaris.

In een testament of levensverzekering moet duidelijk vermeld worden wie je als begunstigde wil opnemen.

Wens je verdere informatie, neem dan contact met ons op : 

Afdelingsvoorzitter : Raphael Cocquyt

voorzitter@sint-amandsberg.rodekruis.be