Jeugd Rode Kruis

 " Rode Kruis op kinder- en jongerenmaat "

 

Wat is Jeugd Rode Kruis?

JRK of Jeugd Rode Kruis is een onderdeel van de grote vrijwilligersorganisatie ‘Rode Kruis Vlaanderen’.

We zijn een jeugdbeweging die tracht de missie en de visie van het Rode Kruis te vertalen naar kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar.
Concreet doen we dit door met onze werking de thema’s van het Rode Kruis te verwerken in leuke activiteiten, lesjes eerste hulp of zomerkampen. Op die manier onderscheiden we ons van andere jeugdbewegingen.

Verder proberen we de drempel voor de kinderen zo laag mogelijk te houden: wij willen dat iederéén kan deelnemen aan onze activiteiten, en vragen daarom geen lidgeld, of maken zeker geen onderscheid tussen kinderen.

Iedereen is dus welkom bij ons!
De eerste week van augustus trekken we met de hele groep een week op tentenkamp.

Dit jaar hebben we voor een gloednieuwe aanpak gekozen tijdens het werkjaar. Een eerste aanpassing is dat de activiteiten voor het komende jaar nu al allemaal zijn vastgelegd. Schrijf ze dus snel in je agenda en houd die dagen alvast vrij voor een hoop JRK-plezier! J Een tweede verandering bestaat eruit dat we twee soorten activiteiten afwisselen: een activiteit in de leeftijdsgroep (kwieveltjes, juniors en 16+’ers) wordt afgewisseld met een groepsactiviteit, die we ‘JRKnaller’ noemen. Op die manier willen we investeren in de groepsdynamiek en kunnen vriendschappen worden gesmeed over de groepsgrenzen heen. De activiteiten gaan tweewekelijks door op zaterdag van 14u tot 17u in Lokaal Victoria, Amadeus Stockmanslei 121 (tenzij expliciet anders vermeld).

In de week voor de activiteit sturen we een herinneringsmail met verdere informatie. We vragen ook dit jaar om zeker op voorhand je aanwezigheid te bevestigen. Je kan ons gerust je e-mailadres en gegevens bezorgen via jeugd@mortsel.rodekruis.be.

Bedankt voor jullie komst en we maken er samen een topjaar van!

 

Het leidingsteam

 

 

 

366

bloeddonaties in 2018

119

hulpposten in 2018

61

vrijwilligers op dit moment