Geschiedenis Rode Kruis-Kuringen

Ontstaan

In 1943 werd in Kuringen een Rode Kruisafdeling opgericht. Dit met de bedoeling (voedsel)pakketten te kunnen versturen naar soldaten in oorlogskampen. Kort nadien volgde een bombardement in Kuringen zelf (spoorwegbrug) en werd er geholpen met de wederopbouw. Het was duideljjk dat ook in Kuringen nood was aan rampenhulpverlening.
Al snel werd de Hulpdienst opgestart alsook een uitleendienst voor sanitair materiaal. Later werden EHBO-cursussen gegeven aan de bevolking en nog later, in 1979 startte men met het Jeugd Rode Kruis.

De eerste ziekenwagen werd aangekocht in 1986. Toen kon je nog een sticker kopen voor 20 BEF en kostte een lidkaart 50 BEF
Als hoogtepunten uit onze geschiedenis kunnen we het optreden van, onder meer Clouseau en Benny Neyman aanhalen (georganiseerd om een tweede ziekenwagen te kunnen aankopen) en het behalen van een eerste én tweede plaats van het Jeugd Rode Kruis, met een creatief ontwerp tgv. 65 jaar Jeugd Rode Kruis in Vlaanderen. In Kuringen streek ook nog het MoVo-circus neer, waarbij meer dan 500 kinderen het beste van zichzelf gaven en spelletjes speelden rond mondiale vorming. De hulpverleners waren steeds paraat bij de crossen te Stokrooie, de voetbaltoernooien (Schimpen) en de wielerwedstrijden (in het centrum en Sint-Jansheide); ook de kajak en de waterski mogen we niet vergeten. Onze afdeling won in 1994 het provinciaal EHBO-toernooi.

Activiteiten

Onze Rode Kruisafdeling is middelgroot tov. andere in Vlaanderen. Toch slagen we erin alle basisopdrachten te vervullen. Naast de afdelingsraad (met (onder)voorzitter, secretaris, penningmeester, econoom) wordt de afdeling geleid door de verantwoordelijken en adjuncten van de respectievelijke diensten. Verscheidene medewerkers zijn tevens actief op provinciaal en nationaal niveau.
Momenteel worden jaarlijks een cursus Eerste Hulp en Helper georganiseerd. In 2008 behaalden 46 personen hun EHBO-brevet en werden initiatielessen ingericht voor verscheidene verenigingen. Deze lessen voor de bevolking worden gegeven door vijf erkende lesgevers; de lessen zijn interactief en worden nog aanschouwelijker door het gebruik van ongevalssimulanten.
Voor de jeugd is er steevast een cursus Helpertje en Junior-Helper. In 2008 kregen 19 jongens of meisjes hun brevet.
Sinds 1991 organiseert JRK-Kuringen jaarlijks een jeugdkamp. Voor dit alles kunnen we rekenen op een groep geschoolde jeugdanimatoren/-leiders. Bij het Jeugd Rode Kruis zijn in Kuringen 60 kinderen tussen 10 en 16 jaar aangesloten.
Nieuw is dat er sinds 2008 ook lesjes en activiteiten worden aangeboden voor kinderen vanaf 6 jaar.

Voor het ontlenen van krukken en rolstoelen kun je nog steeds terecht bij de uitleenconsulente van onze afdeling.
De vrijwilligers van de Hulpdienst genieten een opleiding van minimum 67 uur aan eerste hulptechnieken en scholen jaarlijks minimum 8 uur bij. Onze afdeling heeft zelf 4 instructeurs. Wij kunnen rekenen op 3 logistiek medewerkers, 5 verzorgers, 5 ambulanciers, 4 verpleegkundigen en 2 artsen. Al deze hulpverleners waren in 2007 actief tijdens 89 preventieve hulpacties. Elke hulpverlener is opgeleid om een AED-toestel te kunnen gebruiken. Acht van onze hulpverleners zijn permanent beschikbaar voor het Snel Interventeam. Deze ploeg kan de opdracht krijgen om naar een rampgebied te gaan om een hulppost uit te bouwen, slachtoffers te verzorgen, de leiding te nemen of slachtoffers af te voeren. Uiteraard wordt voor deze ploeg een extra opleiding en training voorzien.

Vier keer per jaar worden bloedinzamelingen georganiseerd, waarbij de bevolking van Kuringen jaarlijks meer dan 4000 liter bloed doneert.

Er worden nog steeds stickers verkocht en tijdens de jaarlijkse paardenmarkt zijn onze hulpverleners, jeugdigen en verkopers altijd van de partij.