Rode Kruis Houthalen-Helchteren staat Samen Sterk voor Tanzania! In de Samen Sterk-actie bundelen Rode Kruisafdelingen jaarlijks de krachten om één van de internatio-nale ontwikkelingsprojecten van Rode Kruis-Vlaanderen te steunen. Dit jaar staat de actie in het teken van betere eerste hulp in Tanzania. Ook Rode Kruis Houthalen-Helchteren draagt een steentje bij en helpt het Tanzaniaanse Rode Kruis helpen. Met deze medaille laat Rode Kruis Houthalen-Helchteren zien dat zij Tanzania een warm hart toedragen!   Dit kan Tanzania dankzij de steun Houthalen-Helchteren steunt het Tanzaniaanse Rode Kruis in de opzet van een eerstehulptrainingssys-teem, zodat de lokale bevolking toegang krijgt tot levensreddende vaardigheden. In dit project leidt het Tanzaniaanse Rode Kruis meer dan 450 vrijwilligers (en een paar chauffeurs) op in eerste hulp. Bovendien wordt met hulp van enkele ervaren vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen ook een reeks eerstehulplesgevers opgeleid. Met de financiële steun van de Samen Sterk-actie kan het Tanzaniaanse Rode Kruis trainingen organiseren en materiaal aanschaffen, zoals reanimatiepoppen of eerstehulp-boekjes in Swahili. Dankzij dit materiaal kunnen de door RKV gecoachte Tanzaniaanse trainers op hun beurt nieuwe lesgevers opleiden. Zo krijgen nog meer lokale vrijwilligers de nodige eerste hulpkennis en kan het Tanzaniaanse Rode Kruis in de toekomst zelf instaan voor kwaliteitsvolle eerstehulpoplei-dingen.

Internationale samenwerking

We maken als Rode Kruis-Vlaanderen deel uit van het wereldwijde netwerk van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen. Via dit netwerk kunnen we wereldwijd effectief en snel helpen.

Noodhulp

Bij een ramp kan het lokale Rode Kruis direct internationale hulp inroepen via het wereldwijde Rode Kruis- en Rode Halve Maannetwerk. Rode Kruis-Vlaanderen zorgt voor financiële steun, de aankoop en/of transport van hulpgoederen, of stuurt een speciaal interventieteam.

Ontwikkelingssamenwerking

We ondersteunen op drie domeinen projecten met wetenschappelijk onderbouwde expertise en financiële steun.

  • Veilig water en sanitair: we helpen bij de uitbouw van goede water- en sanitaire voorzieningen. Dankzij gezondheidspromotie helpen ziektes voorkomen, ook op lange termijn.
  • Eerste hulp: goede eerstehulpopleidingen zijn van levensbelang, zeker in landen waar er niet meteen een dokter of ambulance in de buurt is.
  • Rampenparaatheid: we helpen de schade na rampen te beperken door de bevolking voor te bereiden en weerbaar te maken.

Internationaal humanitair recht

We zetten als Rode Kruis-Vlaanderen in op de verspreiding van kennis van het naleven van het Internationaal Humanitair Recht. Dit zijn de regels die de humanitaire gevolgen van een gewapend conflict proberen te beperken.

Bekijk waar Rode Kruis-Vlaanderen overal actief is