Jeugd Rode Kruis

Rode Kruis op kinder- en jongerenmaat

Jeugd Rode Kruis bevat de traditionele ingrediënten van het Rode Kruis, maar dan overgoten met een flinke dosis jeugdig plezier! Ons Jeugd Rode Kruis organiseert tal van leuke en leerrijke activiteiten voor kinderen en jongeren.

Jeugd Rode Kruis Destelbergen bestaat uit 3 verschillende deelwerkingen die los staan van elkaar:

- Jeugdbeweging op zaterdagnamiddag
- Eerste hulp initiaties voor kinderen: 1x/jaar op zaterdagvoormiddag
- Weekends en kampen (m.a.w. ingeschreven zijn in onze jeugdbeweging is geen voorwaarde om mee te kunnen gaan op een weekend of een kamp

De doelgroep van Jeugd Rode Kruis wordt gedefinieerd als kinderen tussen de 6 en 16 jaar, leiding van 16 jaar t.e.m. 35 jaar. Meer specifiek trachten we in JRK Destelbergen ook kinderen waarvan de ouders financiële problemen hebben, die leven in een moeilijke thuissituatie, die een andere nationaliteit hebben of een beperking hebben te bereiken. Kinderen met een mentale beperking kunnen deelnemen vanaf een mentale leeftijd van 6 jaar, de maximumleeftijd blijft wel het jaar waarin ze effectief 16 jaar worden.

Meer weten over onze werking? Check zeker eens de facebookpagina https://www.facebook.com/JeugdRodeKruisDestelbergen/?epa=SEARCH_BOX of stuur een mailtje naar jrkdestelbergen@gmail.com