Hulp op evenementen

Je hebt ons vast al eens gezien op een wandel- of fietswedstrijd, of op een muziekfestival. Op verzoek van een organisator kunnen de Hulpdienstvrijwilligers van onze afdeling aanwezig zijn op grote evenementen, waar het risico bestaat dat mensen (medische) verzorging nodig hebben.

Onze medewerkers staan op zulke evenementen altijd paraat om iemand te helpen die zich onwel voelt, pijnlijke blaren heeft, gevallen is of zwaardere letsels heeft opgelopen.

Hoeveel vrijwilligers en welke middelen het Rode Kruis inzet, hangt af van de situatie. Er moet rekening gehouden worden met een aantal factoren: het verwacht aantal mensen, de uitgestrektheid van het terrein, de plaatsen waar de grootste noden worden verwacht, de kans op ongevallen en de aard ervan, de weersomstandigheden... 

Voor onze diensten wordt wel een tegemoetkoming gevraagd dit om het ingezet materiaal te kunnen betalen. Daarentegen is de inzet van de vrijwilligers kosteloos.

Hoe een preventieve dienst aanvragen?

Dien liefst vier weken voordat het evenement plaatsvindt, een aanvraag in. Verschaf de nodige gegevens zodat we een goed zicht krijgen op de aard van het evenement.

Hierna voeren we een risicoanalyse uit om te bepalen welke middelen we zullen inzetten voor de hulpverlening op jou evenement.

Als dit gebeurd is, ontvang je een samenwerkingsvoorstel. Hierin vind je een overzicht van de noodzakelijke middelen, de prijsopgave, de algemene contractvoorwaarden en de eventuele bijkomende voorwaarden waaraan je als organisator moet voldoen.

Als deze overeenkomst definitief en ondertekend is, begint de concrete voorbereiding. Op de dag zelf staan we paraat met de overeengekomen middelen.

Waar aanvragen

Herwig De Brabanter – verantwoordelijke hulpdienst
0475/58.10.93, herwig.de.brabanter@pandora.be

Iris Van den Haute – adjunct hulpdienst
Tel. 0475/63.22.75.