Polyvalent basisvrijwilliger

Situering

Bij Rode Kruis-Berlare zijn een 50-tal vrijwilligers actief in diverse disciplines zoals Hulpdienst, Vorming, Sociale Hulpverlening, Communicatie & Werving, Bloed & Plasma, enz… Veel van deze vrijwilligers combineren hun taak binnen deze disciplines met logistieke taken. Om hen te ontlasten zoeken we meerdere polyvalente basisvrijwilligers.

Opdracht

De polyvalente basisvrijwilliger wordt vooral ingezet om alle andere disciplines logistiek en/of technisch te ondersteunen.
Een niet-limitatieve lijst van mogelijke taken:

 • het onderhoud van het wagenpark uitvoeren / laten uitvoeren;
 • de inhoud van de voertuigen controleren, bijhouden en aanvullen;
 • het wagenpark aanbieden bij de technische keuring;
 • het reinigen van het wagenpark;
 • het aanvullen van medische koffers;
 • het controleren, bijhouden en aanvullen van de voorraden in het medisch magazijn;
 • het aanvullen van de drankvoorraad;
 • het bevlaggen van het lokaal aan de vooravond van een officiële feestdag;
 • het verwijderen van de bevlagging na een officiële feestdag;
 • het klaarzetten van materiaal voor diverse acties;
 • het beheren van de bar tijdens opleidingen;
 • logistieke ondersteuning tijdens opleidingen of activiteiten;
 • het in ontvangst nemen van leveringen;
 • het uitvoeren van kleine technische of logistieke interventies (bvb vervangen batterijen klok, aanzetten verwarming, sneeuwruimen,…)
 • deelnemen aan fondsenwervingsacties;
 • diverse kleine administratieve taken (kopies nemen, lamineren, …)

Functieprofiel:

 • voldoen aan het basisprofiel voor vrijwilligers;
 • minimum 16 jaar zijn;

Opleiding en ervaring:

 •  geen. Indien voor een specifieke taak een opleiding nodig zou zijn, dan wordt deze intern gegeven.
 • de bestuurders van Rode Kruisvoertuigen dienen 21 jaar te zijn, te beschikken over een rijbewijs B en een medische schifting (deze laatste kan intern aangevraagd worden).

Persoonlijke kwaliteiten:

 • initiatief durven nemen;
 • communicatief sterk zijn (vooral rapportering naar econoom en voorzitter) 

Bijkomende info

Kandidaten die enkel een deel van bovenstaande taken wensen op te nemen zijn uiteraard ook welkom. Een specifiek takenpakket wordt steeds in onderling overleg overeengekomen.

De polyvalent basisvrijwilliger staat onder hiërarchisch toezicht van de afdelingsvoorzitter en onder functioneel toezicht van de disciplineverantwoordelijke waarvoor hij taken uitvoert.