Ambulancier

Situering

Rode Kruis-Berlare beschikt over een middelgrote Hulpdienst met een 25-tal hulpverleners. Deze voeren jaarlijks tussen de 50 en 100 preventieve hulpacties uit, zowel in Groot-Berlare en Schoonaarde als daarbuiten. De ziekenwagen wordt ingezet voor niet-dringend liggend ziekenvervoer (occasioneel) en meer frequent voor het volgen van wielerwedstrijden of inschakeling in het 112-systeem tijdens grote preventieve hulpacties of rampen. We zoeken enthousiaste vrijwilligers om dit team te versterken.

Opdracht

Al dan niet dringend transporteren van gekwetsten en zieken met een ziekenwagen.

Functieprofiel:

 • voldoen aan het basisprofiel voor vrijwilligers;
 • minimum 18 (21 voor de chauffeurs) en maximum 69 jaar zijn;
 • fysiek geschikt zijn voor de toevertrouwde taken;
 • deelnemen aan een bijscholingsprogramma waarbij men elk jaar 24u bijschoolt en elke 5 jaar een evaluatietest aflegt.

Opleiding en ervaring:

 • de oriënteringsmodule voltooid hebben
 • houder zijn van de sanitaire bekwaamheid Hulpverlener-ambulancier;
 • houder zijn van het onderscheidingsteken (badge) hulpverlener-ambulancier (of verpleegkundige-ambulancier), uitgereikt door de FOD VVVL of bereid zijn deze te halen. 

Persoonlijke kwaliteiten:

 • kunnen samenwerken in teamverband;
 • in staat zijn om snel te evalueren en gepast te handelen;
 • stressbestendig zijn.

Andere vereisten:

 • in bezit zijn van medische schifting (voor chauffeurs);
 • geldig uittreksel uit het strafregister model 596.1 kunnen voorleggen.

Bijkomende info

Wie geen houder is van een onderscheidingsteken uitgereikt door de FOD VVVL kan de opleiding volgen, na eerst een intern traject gevolgd te hebben.