;

Corona-crisis door de ogen van Rode Kruis-Berlare

De Corona-crisis is voor onze afdeling een heel intense tijd.  Vanaf de start van de crisis heeft onze afdeling zich in paraatheid gebracht om hulp te bieden daar waar nodig en gevraagd.

Ter versterking van de dienst 112 zet het Rode Kruis in elke provincie meerdere 'Covid-19 ziekenwagens' in. Onze ziekenwagen is één van deze wagens. Deze versterking is er omdat het ontsmetten van een voertuig ruime tijd in beslag neemt en er anders een tekort zou dreigen aan reguliere 112-middelen.
Hoe verder we in de crisisperiode komen, hoe vaker er ook mensen terug naar huis of naar een schakelzorgcentrum mogen. Ook zij hebben soms een ziekenwagen nodig voor dit vervoer, daarom is er het niet-dringend ziekenvervoer 105.

Vanuit onze lokalen in Overmere verzekeren we zo veel mogelijk shiften, ook in samenwerking met andere afdelingen. De ambulanciers (105 én 112) zijn vrijwilligers die dit naast hun dagelijkse job doen.
Onze ziekenwagendienst is waarschijnlijk het meest zichtbare, maar dit is lang niet het enige wat we doen in deze periode.

We verzorgden ook de bloedcollecte van 2 april in Berlare. Deze namen we over van de Vriendenkring van de Bloedgevers, aangezien de meerderheid van hun medewerkers tot de risicogroep behoren. Met de nodige aanpassingen voor ieders veiligheid en een strikt noodzakelijk minimum aan vrijwilligers, slaagden we er in om 116 mensen bloed te laten doneren.
Op 18 april werkten we samen met het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) om de door hen aangekochte beschermingsmiddelen aan de zorgverlenende assistenten van personen met een beperking te bezorgen.

Achter de schermen van onze afdeling is er nog meer bedrijvigheid, zo is er regelmatig overleg met en worden er bijna dagelijks planningen gemaakt en aangepast. Verder zijn er meer logistieke taken. De was dient te gebeuren, want na elke rit wordt het linnen van de draagberrie vernieuwd en wordt het gebruikte linnen gewassen met speciale desinfecterende producten voor een volgend gebruik.

De ziekenwagen heeft al meer dan 2000 km afgelegd met Covid-patiënten en dient vaker gewassen te worden, materiaal moet aangekocht en aangevuld worden, enz.

We willen iedereen bedanken die ons steunt, zo mochten we al leuke bedankingskaartjes ontvangen en kregen onze ambulanciers paaseitjes van een woonzorgcentrum, waar ze voor vervoer van één van de bewoners hadden gezorgd.

De impact van deze crisis op een lokale afdeling is niet min, in de eerste plaats voor onze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten naast hun normale dagtaak. Daarnaast zorgt de aankoop van bijkomende beschermingsmiddelen voor grotere uitgaven voor de afdeling. Het aanbod van deze beschermingsmiddelen is immers beperkt en de prijzen dus hoog. We verliezen ook nog inkomsten doordat een aantal acties niet kunnen doorgaan. Onze jaarlijkse stickerverkoop kan niet doorgaan aan winkels en op kruispunten.
Daarom willen we u vragen om in deze moeilijke tijden ook aan ons te denken en, indien u kan, ons te steunen door een storting te doen op rekeningnummer BE05 0017 9115 1375 van Rode Kruis-Berlare met vermelding ‘corona’. Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Op die manier kunnen wij u blijven helpen waar nodig in de meest veilige omstandigheden.