Zes maanden conflict in het Midden-Oosten: zo helpt Rode Kruis-Vlaanderen

Zes maanden na de start van het conflict in het Midden-Oosten pleit Rode Kruis-Vlaanderen nog steeds voor het respecteren en naleven van het Internationaal Humanitair Recht om de levens van burgers en humanitair personeel te beschermen, voor een vlottere en veiliger doorgang van meer humanitaire hulp naar de getroffen gebieden en om alle gijzelaars onvoorwaardelijk vrij te laten.

Zo helpt Rode Kruis-Vlaanderen

Rode Kruis- Vlaanderen heeft tot nu toe meer dan € 240.000 ingezameld om de hulpverlening ter plaatse te ondersteunen. Die financiële steun gaat naar het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC), die actief zijn langs beide kanten van het conflict en vanaf dag 1 aan alle partijen steun bieden.

Concreet heeft het ICRC als neutrale tussenpersoon gefungeerd bij de overdracht van de 109 Israëlische gijzelaars en meer dan 150 Palestijnse gevangenen. Daarenboven stellen ze 2 chirurgische teams te werk in het European Gaza Hospital in Khan Younis die reeds 1.625 ingrepen uitvoerden sinds november vorig jaar. Tevens zorgen ze voor medische noodhulpgoederen, het verlenen van onderdak aan intern ontheemden, het voorzien in de basisbehoeften van de getroffen bevolking en het uitvoeren van herstellingen aan de watersystemen en het elektriciteitsnet. Dankzij het ICRC werden ook 1.392 familiecontacten hersteld.

Ondertussen helpen andere nationale Rode Kruis verenigingen en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) waar mogelijk. Hierbij is de Palestijnse Rode Halve maan zonder twijfel de belangrijkste actor. Sinds het begin van het conflict bieden zij eerste hulp en medische noodhulp, helpen ze intern ontheemden, verzorgen ze de distributie van noodhulpgoederen en voorzien ze psychosociale hulp in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Daarnaast hebben ze 14 tentenkampen opgezet die onderdak bieden aan 5.100 gezinnen in Gaza. In totaal hebben ze al meer dan 274.000 mensen bereikt.

Warme oproep

Wie de slachtoffers in het Midden-Oosten wil steunen, kan dit doen via het rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 met vermelding "conflict Midden-Oosten" of ​ online via rodekruis.be/conflict.