Beschikbaar materiaal, huurprijzen en waarborgen

De meest uitgeleende producten zijn krukken. Daarvan hebben we er dan ook een heel stel in voorraad… in allerlei maten. Ook andere hulpmiddelen behoren standaard tot ons gamma. 

Al ons uitleenmateriaal is gebruiksvriendelijk en beantwoordt aan de Rode Kruiskwaliteitsnormen.

Ontdek hier ons beschikbare materiaal en de huurprijzen en waarborgen.