Nieuws & kalender

Samen Sterk 2017: Eerste hulp in Zuidelijk Afrika

Uiteraard hopen we ook in 2017 opnieuw op jullie steun te mogen rekenen, zodat we ook dit jaar een succes van dit project maken. Dit jaar staat de Samen Sterk-actie in het teken van eerste hulp materiaal voor zes Rode Kruisverenigingen in Zuidelijk Afrika. Daarvoor willen we een bedrag ophalen van 24.852 euro.

Ga je mee de uitdaging aan!?

Wil je afdeling ook dit jaar je steentje bijdragen? Stort dan een bijdrage op rekeningnummer IBAN: BE97 4338 1955 5449 / BIC: KREDBEBB met vermelding ‘Samen + NAAM AFDELING/REGIO’. Stort jouw afdeling 100 euro of meer? Dan krijg je eind van het jaar een foto van het project!

Nogmaals hartelijk dank voor de steun van jullie afdeling of provincie.

Hier vinden jullie de infofiche met meer informatie over de actie van dit jaar.

Verslag Samen Sterk 2016: Nepal, eerste hulp en verkeersveiligheid

Wij willen jullie allen van harte bedanken voor jullie steun aan het Samen Sterk project 2016. Dankzij jullie inzet, acties en steun is er dit jaar 21.400 euro opgehaald. Chapeau! Daarmee hebben jullie bijgedragen aan de aankoop en distributie van flink wat noodzakelijk eerstehulpmateriaal in Nepal om de gevolgen van de gevaarlijke verkeersveiligheid zoveel mogelijk te beperken.

Hier vinden jullie een verslag van het project en een overzicht van de resultaten.