2015

Klontertjes in bloedplaatjesconcentraten

Tijdens een afname van bloedplaatjes via aferese, ook wel cytaferese genoemd, kunnen bloedplaatjes klontertjes vormen die, zelfs na bereiding, in het bloedplaatjesconcentraat aanwezig blijven. Deze bloedplaatjesconcentraten, ongeveer 3%, zijn nadien niet meer bruikbaar voor transfusie. Daarom deden wij onderzoek naar de oorzaken van zulke klontervorming. Een eerste risicofactor is de aanwezigheid van zeer veel bloedplaatjes in het bloedplaatjesconcentraat. Hoe minder bloedplaatjes, hoe kleiner de kans dat ze een aggregaat vormen. Ten tweede is ook de donor zelf van belang. We zagen dat donoren waarbij er reeds klontervorming voorkwam, de kans groter was dat dit opnieuw gebeurt.

Presentatie op ISTH congres, Toronto

Op het tweejaarlijks congres van de International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) in Toronto werden onze resultaten over pathogeeninactivatie voorgesteld in een posterpresentatie. Bij pathogeeninactivatie worden aanwezige ziekteverwekkers onschadelijk gemaakt door het gebruik van een giftige stof, psoraleen, in combinatie met uv-licht. In ons onderzoek stelden we vast dat deze methode niet alleen de pathogenen inactiveert maar ook de werking van bloedplaatjes verstoort.

Videopublicatie over bloedplaatjes in nagemaakte bloedvaten

TReC ontwikkelde een nieuwe methode om bloedstolling in vloeiend bloed na te bootsen. Hierbij maken we gebruik van vloeikamers met kleine kanaaltjes die als bloedvaten fungeren. Wanneer we een transfusie simuleren met deze vloeikamers, kunnen we bloedstolling in real-time volgen onder de microscoop. Dankzij dit model kunnen we de werking van bloedplaatjes en de kwaliteit van de stolling bestuderen bij patiënten.

Dit onderzoek werd gepubliceerd in Journal of Visualized Experiments (JoVE), een internationaal wetenschappelijk tijdschrift dat artikels publiceert in de vorm van video’s. Een cameraploeg van JoVE kwam bij ons langs om onze microscopie-setup en bijhorend experiment te filmen.

Invriezen van bloedplaatjesconcentraten

Eind 2015 startte een samenwerking met Darthmouth Geisel School of Medicine (VS) en Australian Red Cross Blood Service omtrent het onderzoek naar het effect op de kwaliteit van bloedplaatjesconcentraten wanneer je ze invriest.

Stel je vraag