2013

Hulpdienst

De opgeleide vrijwilligers van de Hulpdienst verzorgen de hulpverlening op evenementen (bv. sportwedstrijden, muziekfestivals, enz.). Verder zijn ze ook actief bij rampenhulpverlening en ziekenvervoer. Ze volgen een uitgebreide opleiding waarbij onder andere alle eerstehulponderwerpen  in detail worden bekeken en geavanceerde hulpverlening wordt aangeleerd. De module “Interventie” is de basiscursus en handelt over hulpverlening, veiligheid, de sanitaire hulpketen, draagberrievervoer en standaardtenten. In een eerste fase werd deze cursus door CEBaP wetenschappelijk onderbouwd en door de Medische Commissie van de Humanitaire Diensten gevalideerd. Later zullen ook de andere cursussen (zoals bv. de module ‘Verzorging’) aan bod komen.

Psychosociale eerste hulp

Het psychosociale netwerk van het Rode Kruis zorgt voor een kwalitatieve en degelijk georganiseerde zorg na rampen. De dienst ‘Dringende Sociale Interventie’ (DSI) biedt specifieke psychologische ondersteuning in de acute fase van de hulpverlening. Om de meest effectieve psychologische eerstehulpverlening te kunnen bieden,  werd de wetenschappelijke basis bekeken van verschillende internationale richtlijnen.  Ook werd er specifiek gezocht naar wetenschappelijke studies die de effectiviteit van bepaalde vormen van psychosociale hulp in rampensituaties kunnen aantonen. Op basis van de verzamelde informatie werd vastgesteld dat er nood is aan meer veldonderzoek binnen dit domein. De bestaande richtlijnen, gebaseerd op een consensus onder experten wereldwijd, bieden echter een goede basis voor het cursusmateriaal van DSI, in afwachting van meer informatie uit studies van op het terrein.

Brugfigurenproject

Met de ontwikkeling van een evidence-based richtlijn (“Evidence-Based Brugfigurenproject”) willen we de school- en ontwikkelingskansen van maatschappelijk kwetsbare kinderen verhogen aan de hand van extra begeleiding op school of bij de gezinnen thuis. Het Brugfigurenproject loopt momenteel in ± 35 afdelingen in Vlaanderen, in meer dan 100 scholen en wordt gedragen door 200 vrijwilligers. De extra ondersteuning die we de vrijwilligers willen aanbieden via deze richtlijn, bestaat uit een uitbreiding van het didactisch materiaal om de kleuters en de lagere schoolkinderen spelenderwijs zaken bij te brengen. De richtlijn bevat met andere woorden aanbevelingen die vrijwilligers van het Brugfigurenproject zullen helpen bij de keuze van hun activiteiten. Deze activiteiten kunnen zijn: helpen bij niveau-lezen en rekenen, met een kind naar de bibliotheek gaan, gezelschapsspelletjes spelen met een kind, puzzelen, enz.

Hoeveelheid water in rampsituaties

Humanitaire hulpverlening steunt vaak op beslissingen die het resultaat zijn van algemene consensus en tradities. Om humanitaire interventies te verbeteren werden er minimum standaarden en indicatoren voor humanitaire hulpverlening ontwikkeld. Deze indicatoren, die moeten aangeven of aan de minimum standaarden is voldaan, zijn echter niet gebaseerd op bewezen effectieve interventies, maar eerder op consensus. Het CEBaP ontwikkelde een systematische review om wetenschappelijk bewijsmateriaal te verzamelen voor de indicator die zegt dat slachtoffers van een ramp minimum 15 liter water per persoon per dag zouden moeten krijgen, om te drinken, te koken en voor hygiëne. Uit 3.053 artikels werden 6 studies geselecteerd, waarin geen bewijs werd gevonden voor deze indicator. Wel konden we besluiten dat hoe meer water per persoon beschikbaar is, hoe beter de gezondheidseffecten. Als algemeen besluit kunnen we stellen dat er in de toekomst zeker meer studies uitgevoerd moeten worden, tijdens en na rampen, om een wetenschappelijke basis aan te leveren voor deze en ook andere indicatoren. Dit zal leiden tot een meer efficiënte en kosteneffectieve humanitaire hulpverlening.

Indische eerstehulprichtlijnen (IFAM)

Na het ontwikkelen van Europese (EFAM) en Afrikaanse (AFAM) eerstehulprichtlijnen werd in 2013 ook gestart met het ontwikkelen van evidence-based eerstehulprichtlijnen voor India (IFAM), in samenwerking met het Indische Rode Kruis. De basis voor deze richtlijnen is voor een deel gebaseerd op het wetenschappelijk bewijsmateriaal dat al verzameld werd in onze andere eerstehulpprojecten. Aanvullend werd gezocht naar informatie uit wetenschappelijke studies die uitgevoerd zijn in India, en naar wetenschappelijk bewijsmateriaal voor een aantal typische Indische gebruiken, zoals het gebruik van papaya op brandwonden en het drinken van kokosmelk bij diarree. Begin 2014 zal een expertenpanel van Indische experten vergaderen in New Delhi om het materiaal te valideren.

Bloedgroependieet

Het CEBaP maakte een systematisch literatuuroverzicht, op zoek naar het wetenschappelijk bewijs achter het bloedgroependieet: een dieet dat aangepast is aan de bloedgroep en op die manier de gezondheid zou bevorderen. De systematische review, waarin de gezondheidseffecten van dit dieet niet konden worden aangetoond, werd in 2013 gepubliceerd in American Journal of Clinical Nutrition. Vervolgens kreeg dit onderwerp heel wat media aandacht, met onder andere een artikel in Knack en in De Standaard. Ook de internationale pers heeft heel wat aandacht besteed aan dit onderzoek. Artikels zijn te vinden op de websites van Reuters Health, Fox News, Medical Daily, The Lempert Report, MDLinx, en andere.

Personen met een lage bloeddruk en bloeddonatie

Alvorens bloed te kunnen geven, vullen de donoren een medische vragenlijst in die nadien samen met de arts van het donorcentrum besproken wordt. Bovendien meet de arts de pols en de bloeddruk van de kandidaat-donor. Zo wordt de gezondheid van zowel de ontvanger als de donor van bloed of bloedcomponenten beschermd. In het kader hiervan, vroeg de Dienst voor het Bloed van Rode Kruis-Vlaanderen zich af of personen met een lage bloeddruk volbloed kunnen doneren, zonder dat de gezondheid van de donor geschaad wordt. Om deze vraag te beantwoorden, werd een literatuuronderzoek ondernomen waarin op systematische wijze werd gezocht naar alle beschikbare literatuur. Uit 8305 artikels werden 10 studies geselecteerd. Het onderzoek kon echter niet aantonen dat personen met een lage bloeddruk een hoger risico hebben op neveneffecten van een bloedgift, in vergelijking met donoren met een normale bloeddruk. Deze inzichten werden samengebracht in een wetenschappelijk artikel dat bij CEBaP kan opgevraagd worden.

Stel je vraag

  • Geboortedatum

  • Alle gegevens die je invult in dit formulier worden volgens het gegevensbeleid verwerkt. Wil je meer weten over dit beleid én over wat we met jouw gegevens doen? Klik hier voor meer info.

  • verzend

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nieuws