Kennisverspreiding

We engageren ons bij CEBaP om artikels en rapporten te publiceren over zelf uitgevoerde onderzoeken en literatuurstudies. Daarnaast gaven we verschillende presentaties en stelden we posters voor op internationale congressen.

Medewerkers van CEBaP namen in 2015 deel aan 2 grote methodologische congressen: het congres van het Guidelines International Network (GIN 2015) stond dit jaar in het kader van betrokkenheid van stakeholders, terwijl het Cochrane Colloquium 2015 ging over information overload. Op beide congressen stelden we een aantal posters voor. Op het jaarlijkse congres van de Europese Reanimatieraad (ERC) was CEBaP vertegenwoordigd en gaven we een presentatie over de methodologie die gebruikt werd bij de herziening van de Europese reanimatierichtlijnen.

Daarnaast gaven we presentaties op het Asia Pacific First Aid Conference in Hong Kong en op de ‘Red Cross Red Crescent Workshop on Solutions to Accessing, Sharing and Using Research & Evidence’ in Genève. Verder gaven we ook een online webinar voor medewerkers van het IFRC en medewerkers en vrijwilligers van nationale Rode Kruisverenigingen over effectievere strategieën voor systematische literatuurzoektochten.

Ook aan onze vrijwilligers gaven we presentaties over de ontwikkeling van evidence-based eerstehulprichtlijnen op een studiedag rond eerste hulp in het Zuiden en op een bijscholingsdag voor eerstehulplesgevers. Verder gaven we een presentatie over de werking van CEBaP aan (post-) doctoraatsstudenten en professoren van de Faculteit Bewegings- en Revalidatie­wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.

Tot slot organiseerden we naar jaarlijkse gewoonte een interactieve basiscursus ‘Evidence-Based Practice’ om medewerkers van Rode Kruis-Vlaanderen kritisch te leren omgaan met informatie en de basisprincipes van evidence-based werken bij te brengen. In deze cursus verduidelijkten we ook hoe een project met het CEBaP opgestart wordt en wat de rol van Evidence-Based Practice is binnen Rode Kruis-Vlaanderen.

EBMPracticeNet, een consortium van Belgische organisaties die Evidence-Based Medicine (EBM) hoog in het vaandel draagt, publiceerde dit jaar de visietekst "Visie op de ontwikkeling, verspreiding en implementatie van multidisciplinaire evidence-based informatie voor de realisatie van een kwaliteitsvolle gezonheidszorg". De tekst is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Belgische organisaties die EBM hoog in het vaandel dragen, waar Rode Kruis-Vlaanderen met CEBaP deel van uitmaakt
 

Publicaties CEBaP

Nieuws