Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden over je aanmelding, verzekering en het verloop van de vakantie.

Hoe meld ik me aan als vrijwilliger?

Aanmelden kan via www.rodekruis.be/vrijwilligeropvakantie. Als je voor de eerste keer meegaat als vrijwilliger, dan vragen we je om je als vrijwil­liger te registreren bij Rode Kruis-Vlaanderen. Hoe je dat doet, leggen we je uit bij de bevestiging van je aanmelding.

Wat gebeurt er nadat ik mij heb aangemeld?

Zodra we je aanmelding ontvangen hebben, bekijken we de mogelijkheden, en laten we je weten welke vakantie jij begeleidt. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen die je opgeeft. Soms is de functie waarvoor je je opgaf niet meer vrij. Daarom geef je best meerdere functies op die je interesseren. Als alle vrijwilligersplaatsen al volzet zijn, plaatsen we je op de reservelijst.

Ik heb een plaats gekregen als vrij­williger op een vakantie, maar kan niet mee. Wat nu?

Soms gebeurt het dat je door ziekte of on­voorziene omstandigheden toch niet mee op vakantie kan. Waarschuw ons dan zo snel mogelijk. Dan kunnen we gemakkelijker een andere vrijwilliger inschakelen, zodat de vakan­tie voor de gasten niet in het gedrang komt. Minder vrijwilligers betekent minder tijd, zorg en aandacht voor de gasten. Je kan contact met ons opnemen via aangepastevakanties@rodekruis.be.

Komt mijn vakantie als werkzoeken­de in het gedrang als ik meega als vrijwilliger?

Niet altijd. We helpen je om een regeling te treffen met de RVA. De reactie van de RVA kan verschillen naargelang je persoonlijke situatie.

Ik ben student. Mag ik als vrijwilli­ger mee op vakantie?

De minimumleeftijd voor onze vrijwilligers is 18 jaar. Studenten van 18 jaar of ouder mogen zeker mee. Een Aangepaste Vakantie bege­leiden is een unieke ervaring en absoluut een meerwaarde op je cv, zeker als je later in de sociale sector aan de slag wil.

Ben je student verpleegkundige of volg je een andere zorgopleiding? Vraag dan zeker naar de stagemogelijkheden.

Ben ik verzekerd als er iets mis­loopt op weg naar de vakantie of tijdens de vakantie?

Als Rode Kruisvrijwilliger ben je volledig verzekerd. Rode Kruis-Vlaanderen heeft een collectieve ongevallen- en aansprakelijk­heidsverzekering voor alle vrijwilligers. Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je ook verzekerd voor schade aan derden tijdens de vakantie. Ook je persoonlijke eigendommen zijn mee verzekerd.

Is mijn auto ook verzekerd?

Er geldt een aanvullende schadeverzekering voor je auto als je die op vraag van Rode Kruis-Vlaanderen gebruikt tijdens de vakantie­week. Je auto én de inzittenden zijn door deze verzekering verzekerd. Meer info hierover vind je op www.mijnrodekruis.be.

Ik ben verpleegkundige of arts. Wordt mijn beroepsrisico ook verze­kerd door Rode Kruis-Vlaanderen?

Ja, uiteraard. Het beroepsrisico voor ver­pleegkundigen en artsen (voor zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’) is gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Rode Kruis-Vlaanderen.

Wie betaalt en regelt het vervoer naar de vakantielocatie?

Een viertal weken voor het begin van de vakantie ontvang je alle praktische info zoals de plaats van afspraak. Je kan zelf afspreken om te carpoolen. Uiteraard betalen wij je ver­voerskosten (voor auto, trein, bus) terug. Als je carpoolt, dan kan alleen de chauffeur vergoed worden voor zijn reiskosten. De kilometerver­goeding staat dus los van het aantal mensen dat de chauffeur meeneemt. We vergoeden geen reiskosten aan studenten die in het kader van hun stage deelnemen aan een Aangepaste Vakantie.

Moet ik een uniform dragen tijdens de vakantie?

Je hoeft geen uniform te dragen, ook niet als je verzorgingstaken uitvoert. De vakantie­verblijven zijn een plaats waar de gasten op vakantie zijn. Daarom dragen alle vrijwilligers gewone kleding. Voor medewerkers in het restaurant voorzien we wel een schort om de eigen kleding te beschermen.

Heb ik speciale kleding nodig?

Speciale kleding heb je niet nodig. We ver­wachten wel dat je je verzorgd kleedt. Je bent immers het uithangbord van Rode Kruis-Vlaan­deren.

Moet ik iets betalen tijdens de reis?

Als vrijwilliger is jouw verblijf gratis. Ook het inkomgeld tijdens de uitstappen wordt door ons betaald. Extra’s (zoals ansichtkaarten, geschenkjes, consumpties op verplaatsing) zijn uiteraard voor eigen rekening.

Hoe zit het met de maaltijden tij­dens de reis?

Als vrijwilliger eet je gewoon mee met de gasten. Je schuift samen met hen aan tafel. Deze maaltijden zijn uiteraard gratis voor jou. Daarnaast heb je recht op een aantal gratis consumpties per week. Wil je meer consump­ties, dan betaal je die zelf.

Ik volg een dieet. Is dat een pro­bleem?

Nee. In het restaurant wordt vet- en zoutarm gekookt. Als je een dieet volgt of als je aller­gisch bent voor bepaalde voedingsbestand­delen, geef dit dan aan op het aanmeldings­formulier. Op die manier kunnen we hiermee rekening houden.

Zijn er vegetarische maaltijden?

Ja. Als je vegetarisch eet, geef dit dan door bij de aanmelding.

Mag ik roken?

Het Zorghotel en de binnenplaats zijn rookvrij. Er is wel een rookruimte voorzien. Sommige gasten, zoals mensen met ademhalingspro­blemen, kunnen absoluut niet tegen sigaret­tenrook.

Mag ik alcohol consumeren tijdens de vakantieweek?

Overdag consumeer je als vrijwilliger géén alcohol.

Bij onverwachte gebeurtenissen of problemen moet je steeds accuraat kunnen reageren. Het is ook belangrijk dat je steeds aanspreekbaar bent voor de gasten en dat je geen alcoholgeur meedraagt.

Wanneer je dagtaak is afgelopen, is het toegestaan om enkele alcoholische consumpties te nuttigen (maximum twee). Belangrijk is dat de gasten die je begeleidt geen verdere hulp meer nodig hebben. Blijft je gast alle dagen lang op? Bespreek dit dan met je verantwoordelijke verpleegkundige. Die kan nagaan of iemand de nachtzorg een keertje kan overnemen.

's Avonds moet er steeds een chauffeur beschikbaar zijn die géén alcohol drinkt (nultolerantie). Zo kunnen we bij eventuele problemen steeds instaan voor een veilige transfer van gasten en/of vrijwilligers. Bij de start van de week wordt er een beurtrol opgemaakt.

Waar slaap ik?

Je deelt je kamer met een andere vrijwilliger. Als je een kamer wil delen met iemand die je kent, geef dit dan door bij je aanmelding. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee bij de kamerin­deling.

Mag ik bezoek ontvangen tijdens de vakantie?

De vakantie duurt maar een week. Daarom vragen we om geen bezoekers uit te nodigen. In uitzonderlijke situaties kunnen we dat toch toelaten, maar alleen na overleg met de vakantieverantwoordelijke.

Mag ik mijn huisdier meenemen?

Vrijwilligers mogen geen huisdieren mee­nemen. Gasten kunnen, na overleg, wel een hulphond meenemen. Als je allergisch bent voor dieren, vermeld dit dan bij de aanmelding. Dan houden we er rekening mee.

Ik heb een probleem tijdens de va­kantie. Hoe ga ik daarmee om?

Als je ontevreden bent met de gang van zaken tijdens de vakantie, kaart dit dan aan bij de vakantieverantwoordelijke. Wacht hier niet mee tot je terug thuis bent! Als je achteraf nog wil reageren op een bepaalde situatie, dan kan dat via e-mail naar aangepastevakanties@rodekruis.be.

Grensoverschrijdend gedrag

Ook Rode Kruis-Vlaanderen tolereert geen enkele vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.