Veelgestelde vragen over de opleiding

Ik wil vrijwilliger bij DSI worden. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

DSI werkt met twee soorten hulpverleners:

 • Administratieve hulpverleners die instaan voor de slachtofferregistratie
 • Psychosociale hulpverleners die instaan voor de psychosociale ondersteuning

Slachtofferregistratie

Onze administratieve vrijwilligers kunnen onder druk toch accuraat en snel identiteitsgegevens en steekkaarten verwerken. Ze zorgen ervoor dat wij ongeruste familieleden kunnen informeren over de betrokken personen. Voor deze opleiding heb je via je werk of studies ervaring met administratieve taken en/of het verwerken van gegevens.

Psychosociale ondersteuning

Van een psychosociaal hulpverlener verwachten wij reeds enige kennis, ervaring en hulpverlenersattitude zoals aangeleerd in psychosociale opleidingen. Je beschikt over een diploma bachelor of master:

 • in een psychosociale richting zoals bijv. maatschappellijk assistent, sociaal of psychiatrisch verpleegkundige, psychosociale wetenschappen of orthopedagogie, psychologie, pedagogie, sociale readaptatie wetenschappen
 • ander diploma met uitgebreide relevante ervaring

Hoe oud moet of mag ik zijn?

Er is geen minimumleeftijd of maximumleeftijd om vrijwillig hulpverlener te worden bij DSI. Een diploma of werkervaring is wel een vereiste (zie bovenstaande info).

Ik studeer nog. Mag ik al deelnemen?

Als je reeds over een juist diploma beschikt, afstudeert in het jaar van opleiding, over voldoende werkervaring beschikt én denkt voldoende flexibel te zijn zodat we je ook ’s nachts mogen oproepen, dan is een engagement mogelijk.

Wat mag ik verwachten van de infoavond?

Tijdens de infoavond krijg je vanuit het provinciaal team uitleg over de werking van DSI bij rampen.

 • Wat is onze opdracht
 • Hoe vervullen we deze
 • Wat kan jij doen
 • Wat mag je verwachten van DSI
 • Wat verwachten we van jou
 • Hoe en wanneer verloopt de opleiding
 • Wat betekent het om vrijwilliger te zijn bij DSI
 • ...

Kijk naar de getuigenis van Bart en Leen én de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven. Schrijf je in voor het profiel waarvoor jij je wil inzetten en waarbij jij aan de verwachtingen voldoet. Twijfel je? Schrijf je dan voor één van beiden in.

Voor welke infoavond schrijf ik me in?

Eens je actief bent bij een provinciaal team kan je opgeroepen worden voor interventies in heel deze provincie. Interventies zijn voornamelijk ’s avonds, in het weekend, maar gebeuren ook tijdens de kantooruren. De meeste DSI-hulpverleners zijn dan ook actief in de provincie waarin ze wonen.

Je kiest best voor een infoavond van de provincie waarin je actief wil worden, je leert zo meteen enkele teamleden en verantwoordelijken kennen.

Kan je net die avond niet? Dan kan je je ook inschrijven voor een andere informatieavond. De informatie is dezelfde in de verschillende provincies.

Heb je interesse om actief te worden in Antwerpen, Oost-Vlaanderen of Vlaams-Brabant. Ten vroegste in 2019 kan je je hiervoor kandidaat stellen. Hou onze website tijdens het voorjaar van 2019 in de gaten.

Hoeveel kost de infoavond?

Deelname aan de infoavond is gratis.

Hoe verloopt de opleiding?

Het traject dat onze kandidaat-hulpverleners afleggen is als volgt:

 1. Eerst wordt men uitgenodigd om een infoavond bij te wonen. Op de infoavond wordt onze werking voorgesteld, alsook het profiel en het takenpakket van de vrijwilliger, de opleiding enz.
 2. Indien je na de infoavond graag wil deelnemen, kan je inschrijven voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we je motivatie en lichten we het engagement verder toe. Personen met een positief intakegesprek kunnen doorstromen en deelnemen aan de opleiding.
 3. De basisopleiding omvat: een online zelfstudie via e-learning, voorbereidend leeswerk, huiswerk en 2 weekends met oefeningen gericht op het toepassen van aangeleerde vaardigheden. Basisvaardig-heden in het werken met de computer en internet zijn vereist.
 4. Vervolgens volgt na de opleiding een evaluatie (het ‘examen’). Tijdens een interventie hebben wij immers geen tijd om alles nog eens uit te leggen. We gaan dus na of je de materie uit de opleiding beheerst en ronden af met een kennismakingsgesprek. Hier maak je kennis met je provinciale lei-ding. Vanaf dan kan je ingezet worden als hulpverlener bij nood- en crisissituaties.

Hoeveel kost de opleiding?

DSI bekostigt het merendeel van de kosten van je opleiding. Je cursusmateriaal ontvang je digitaal. Je vervoerskosten bekostig jezelf. Wens je iets te drinken of te overnachten, wordt hiervoor een bijdrage gevraagd.

Waar en wanneer gaat de opleiding door?

De opleidingsweekends gaan door op 27-28 oktober 2018 én 24-25 november 2018 in het Zorghotel (provincie West-Vlaanderen). Elk weekend vangt aan op zaterdagochtend en eindigt op zondagavond. Een overnachting is niet verplicht, maar wordt wel ten zeerste aangeraden. Je wordt verwacht op beide weekends aanwezig te zijn.

Wat als ik een deel van de opleiding moet missen?

Onze ervaring leert dat de theorie gemakkelijk kan ingehaald worden door de cursus te lezen maar dat het dan vaak aan oefenmomenten ontbreekt.

Vooraleer je beslist om al dan niet deel te nemen aan onze vorming kan je ons best even contacteren. We bekijken dan samen hoe we dit kunnen oplossen.

Wanneer vindt er een opleiding plaats in mijn regio?

De opleidingen vinden alternerend plaats in andere provincies. Er is één basisopleiding per jaar. Deze opleiding is voor administratieve en psychosociale hulpverleners samen. Je kan met andere woorden beter de verplaatsing maken dan wachten op een opleiding naast je deur.

Zijn er ook andere opleidingen bij DSI?

Na de basisopleiding en een positieve evaluatie, kan je worden ingezet als hulpverlener in de provinciale kern. 10 keer per jaar is er een provinciale bijeenkomst waarop je verwacht wordt voor teambuilding en vorming. Deze zijn ’s avonds van 20u-22u.

Indien je dit wenst, kan je in de toekomst ook nog specialisatieopleidingen volgen. Dit kan gaan van een opleiding ‘individuele begeleiding’, ‘Hoofd CIP’, ‘debriefing’, ‘ tot ‘coördinator’. Deze specialisaties verhogen je inzetbaarheid. Naast kernvrijwilliger zijn er ook nog verschillende functies die je kan uitoefenen. Genoeg kansen om door te groeien dus!

DSI heeft ook een externe lesgever die opleidingen biedt aan andere organisaties. Deze opleidingen zijn gericht op Psychosociale Eerste Hulp, Zorg voor de hulpverlener en Crisismanagement.

Wat wordt er van mij verwacht na de opleiding?

Bij een positieve evaluatie word je lid in één van onze provinciale kernen. We verwachten dat je aanwezig bent op onze maandelijkse kernvergaderingen. Deze kernvergaderingen zijn bv. een bijscholing, een oefening, de nieuwjaarsreceptie…

Wanneer zich een ramp voordoet, dan rekenen wij erop dat je maximaal bereikbaar en beschikbaar bent. Dit wil zeggen dat je steeds je GSM dicht bij je houdt voor als je een alarmering ontvangt. Soms zoeken wij mensen die binnen de vijftien minuten kunnen vertrekken. We verwachten ook dat je na een alarmering niet eerst het gras gaat maaien.

Wat als je opgeroepen wordt tijdens je werk?

Het is best dat je dit aan het einde van je basisopleiding bespreekt met je werkgever. De werkgever bekijkt dan hoe hij hiermee omgaat.

Er zijn verschillende mogelijkheden: sommige vrijwilligers kunnen gewoon vertrekken en worden doorbetaald (een geste van de werkgever aan de maatschappij). Andere vrijwilligers moeten dan weer de gemiste tijd vergoeden met overuren. Sommige vrijwilligers mogen niet vertrekken tijdens de werkuren. Onze ervaring is dat werkgevers hier relatief soepel mee omgaan. Tenslotte gebeurt er niet elke week een ramp waarvoor we je nodig hebben.

Na de basisopleiding krijg je een brief waarin wordt uitgelegd wie wij zijn en waaraan de werkgever zich kan verwachten. Deze brief kan je gebruiken om concrete afspraken te maken met je werkgever. Na een eventuele inzet bezorgen wij je een officieel attest van inzet.

Ik kan het werk niet verlaten, wat nu?

Afhankelijk van de ramp kan het zijn dat we hulpverleners nodig hebben in verschillende shiften. Je kan altijd je beschikbaarheid doorgeven. Als er versterking nodig is kunnen we je alsnog vragen om later te vertrekken. Daarnaast hebben wij ook hulpverleners nodig wanneer er rampen ’s nachts of in het weekend gebeuren.

Ik heb geen wagen, heeft het zin dat ik vrijwilliger word?

Het spreekt voor zich dat beschikken over eigen vervoer je inzetbaarheid vergroot. Wanneer je in een grotere stad woont, is de kans groot dat je kan meerijden met een andere DSI-vrijwilliger. Als je geen eigen wagen hebt en je woont afgelegen dan is de kans kleiner dat je kan deelnemen aan een interventie. Maar niet over een eigen wagen beschikken sluit niet uit dat je vrijwilliger kan worden.

Hoe vaak kan ik opgeroepen worden?

Het is moeilijk om een schatting te geven van het aantal oproepen dat je kan verwachten. We kun-nen helaas zelf ook niet voorzien waar en wanneer iets zal gebeuren.

Algemeen kunnen we stellen dat het om één tot vijf inzetten gaat per jaar. Af en toe zullen we je vragen om je klaar te houden om je dan twee uur later van harte te bedanken voor het wachten, omdat we je niet nodig hadden, andere keren ben je zeer actief aan het werk.

Soms zijn wij ook preventief aanwezig op grote manifestaties zoals festivals. Daar vangen we dan bijvoorbeeld familie of vrienden op van iemand die naar het ziekenhuis wordt gevoerd.

Stel je vraag

 • Geboortedatum

 • Alle gegevens die je invult in dit formulier worden volgens het gegevensbeleid verwerkt. Wil je meer weten over dit beleid én over wat we met jouw gegevens doen? Klik hier voor meer info.

 • verzend