Basiscursus Bedrijfseerstehulp

Wat leer je?

Je krijgt een grondige opleiding in eerstehulptechnieken die in een werkomgeving van belang zijn. Deze cursus is erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Preventie en veiligheid staan centraal. In deze opleiding wordt gebruik gemaakt van permanente evaluatie: doorheen de opleiding word je op verschillende momenten beoordeeld en bijgestuurd om de doelstellingen te kunnen behalen. 

Voor wie?

Iedereen mag deelnemen. Je moet minstens zestien jaar oud zijn of zestien worden in het kalenderjaar waarin je de opleiding volgt.

Hoe lang?

Je krijgt 15 uur opleiding, gespreid over twee dagen. De beoordeling gebeurt door permanente evaluatie.

Attest of brevet?

Wanneer je deze opleiding succesvol afrondt, krijg je het brevet Bedrijfseerstehulp. Dit brevet blijft geldig door je elk kalenderjaar minstens 4 uur bij te scholen.

Prijs?

In deze prijs zijn een handboek 'Help! Eerste hulp voor iedereen', een oefenpakketje verbandmaterialen en een draagtas van Rode Kruis-Vlaanderen inbegrepen.

Nederlands: € 205,- per persoon (*)
Engels: € 205,- per persoon (*)

* Prijs exclusief btw.

Taal?

Nederlands, Engels

Zoek een opleiding in jouw buurt