Eerste hulp bij vergiftiging

In onze dagelijkse omgeving zijn tal van giftige producten te vinden. Ze kunnen voorkomen in vaste vorm (medicatie, giftige planten), in vloeibare vorm (allesreiniger, ontstopper) of in gasvorm (butaangas, chloordampen).

Beter voorkomen dan genezen

 • Bewaar gevaarlijke producten altijd in hun originele verpakking, op een voor kinderen onbereikbare plaats. Giet restjes bijvoorbeeld nooit in limonade- of waterflessen.
 • Bewaar giftige producten – ook geneesmiddelen! - altijd buiten bereik van kinderen.
 • Koop onderhoudsproducten met kindveilige sluiting. Om een dergelijke sluiting open te maken, moeten er steeds twee bewegingen tegelijk worden uitgevoerd (drukken en draaien of trekken en draaien).
 • Ga na of er giftige planten in je huis staan. Heb je kinderen? Gooi de planten weg of zorg ervoor dat je kinderen er niet bij kunnen. Informeer je over het voorkomen van giftige planten in je tuin en zorg dat je de naam van je planten kent.
 • Eet geen paddenstoelen die je in de vrije natuur plukt, tenzij je zeer goed de eetbare van de giftige soorten kan onderscheiden.

Symptomen

Zie je een lege of geopende verpakking van geneesmiddelen of onderhoudsproducten rondslingeren in huis? Dan is de kans groot dat iemand de giftige producten heeft ingeslikt. Afhankelijk van het product kan je volgende symptomen (onmiddellijk of pas na een tijdje) zien:

 • Braken of braakneigingen
 • Buikkrampen
 • Zeer grote of zeer kleine pupillen
 • Brandwonden in mond- of keelholte
 • Bewustzijnsstoornissen of bewusteloosheid
 • Ademhalingsmoeilijkheden of ademhalingsstilstand
 • Hartritmestoornissen of hartstilstand
 • Tekenen van shock
 • Afwijkende huidskleur (bleek, rood, blauw)
 • Klamme huid, sterk zweten
 • Stuipen

Wat doe je?

 • Bel meteen het Antigifcentrum op het nummer 070 245 245. Bezorg hen de nodige informatie:
  • De leeftijd en gewicht van het slachtoffer
  • De naam van het ingenomen product
  • De wijze waarop het slachtoffer vergiftigd werd (inslikking)
  • Een schatting van de ingenomen hoeveelheid (aantal tabletten, aantal slokken)
  • De omstandigheden van het ongeval (per ongeluk ingenomen, zelfmoordpoging)
  • De toestand van het slachtoffer
 • Volg het advies van het Antigifcentrum strikt op. Over vergiftiging bestaan heel wat adviezen, zoals het slachtoffer doen braken, melk geven of medicinale houtskool geven. In sommige gevallen kunnen die nuttig zijn, in andere gevallen gevaarlijk.
 • Alarmeer indien nodig ook 112 voor gespecialiseerde hulp.
 • Controleer het bewustzijn en ademhaling. Geef onmiddellijk hulp bij bewusteloosheid of ademstilstand. Als je het slachtoffer in stabiele zijligging legt, doe dit dan bij voorkeur op de linkerzijde.
 • Is reanimatie nodig? Doe dit dan zonder mond-op-mondbeademing. Beperk je tot het geven van hartmassage en reanimeer bij voorkeur niet in een kleine, gesloten ruimte. De ademlucht van het slachtoffer kan namelijk giftige stoffen bevatten!