Eerste hulp bij het eten van giftige champignons

Duffel je warm in, trek je stevige schoenen aan - zalig, die herfstwandelingen in het bos! In deze tijd van het jaar ligt het bos bezaaid met kastanjes, bladeren en paddenstoelen.

Wat stel je vast na het eten van giftige paddenstoelen?

 • Het slachtoffer voelt zich vaak (erg) ziek: heeft last van maag- en darmproblemen, zoals diarree, misselijkheid en heftig overgeven.
 • Soms heeft het slachtoffer een stekende hoofdpijn.
 • Neusloop, zweten, tranenvloed, speekselvloed en ademhalingsmoeilijkheden zijn symptomen.
 • Het slachtoffer kan in een euforische stemming komen of toont andere gedragsveranderingen (opwinding, delirium en hallucinaties).
 • Het slachtoffer heeft een verminderd bewustzijn (suf) of raakt bewusteloos.

Dit doe je bij een vergiftiging!

 • Bel meteen het Antigifcentrum op het nummer 070 245 245. Bezorg hen de nodige informatie
  • De leeftijd en gewicht van het slachtoffer.
  • Welke paddenstoelen geplukt en opgegeten werden.
  • De tijd tussen het plukken en de maaltijd.
  • De manier waarop de paddenstoelen eventueel klaargemaakt werden.
  • De toestand van het slachtoffer.
 • Volg het advies van het Antigifcentrum strikt op. Over vergiftiging bestaan heel wat adviezen, zoals het slachtoffer doen braken, melk geven of medicinale houtskool geven. In sommige gevallen kunnen die nuttig zijn, in andere gevallen gevaarlijk.
 • Alarmeer indien nodig ook 112 voor gespecialiseerde hulp.
 • Controleer het bewustzijn en ademhaling. Geef onmiddellijk hulp bij bewusteloosheid of ademhalingsstilstand. Als je het slachtoffer in stabiele zijligging legt, doe dit dan bij voorkeur op de linkerzijde.
 • Is reanimatie nodig? Doe dit dan zonder mond-op-mondbeademing. Beperk je tot het geven van hartmassage en reanimeer bij voorkeur niet in een kleine, gesloten ruimte. De ademlucht van het slachtoffer kan namelijk giftige stoffen bevatten!