Eerste hulp bij een vuiltje in het oog

Een vuiltje op de oogbol kan zeer hinderlijk zijn. Meestal is dat zand of stof, maar het kan  ook een insect, een blaadje van een boom of een verplaatste contactlens zijn.

Soms heeft een persoon de indruk dat er een vuiltje in het oog zit, terwijl dat niet zo is. Dat kan komen door een infectie, een ontsteking of een kleine verwonding van het oog of de oogleden.

Wat stel je vast?

 • Het slachtoffer heeft een schurend gevoel als hij met de ogen knippert of beweegt.
 • Hij heeft een rood, tranend oog, dat hij vaak krampachtig gesloten houdt.

Dit doe je bij een voorwerp in het oog!

1

STAP 1: Zorg voor veiligheid

 • Was of ontsmet je handen en trek wegwerphandschoenen aan.
 • Het slachtoffer heeft begeleiding nodig. Hij kan bijvoorbeeld niet met de auto rijden.
2

STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

 • Ga na wat er mis is.
 • Laat het slachtoffer zitten op een plaats waar voldoende licht is om het oog te bekijken.
 • Raak het oog niet aan.
3

STAP 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp

 • Raadpleeg gespecialiseerde hulp als spoelen onvoldoende helpt.
4

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

 • Vraag het slachtoffer om niet in de ogen te wrijven.
 • Laat hem zijn bril afnemen of contactlenzen verwijderen als hij die draagt.
 • Probeer het vuiltje weg te spoelen.
 1. Laat hem het hoofd achterover kantelen.
 2. Spreid voorzichtig beide oogleden met je duim en wijsvinger open.
 3. Laat water uit de kraan of uit een kan stromen.
 4. Vraag om afwisselend naar boven, onder, links en rechts te kijken.
 • Trek je wegwerphandschoenen uit en was of ontsmet je handen nadat je eerste hulp verleend hebt.