Eerste hulp bij vergiftiging door inslikking

In onze omgeving zijn heel wat giftige producten te vinden. Vaak zijn het producten die we vrijwel dagelijks gebruiken. Vergiftiging kan zich voordoen wanneer we deze producten inslikken (bijvoorbeeld poetsproduct) of eten (bijvoorbeeld giftige planten). Het kan ook voorkomen bij het overmatig innemen van een product dat in lage dosis niet giftig is, bijvoorbeeld medicatie of alcohol.

Hoe merk je een vergiftiging op?

 • Omstandigheden wijzen op een vergiftiging door inslikken (bijvoorbeeld lege geneesmiddelenverpakking, geopende fles poetsproduct).
 • Afhankelijk van het product kunnen volgende symptomen voorkomen:
  • braken of braakneigingen
  • buikkrampen
  • zeer grote of zeer kleine pupillen
  • brandwonden in mond of keelholte
  • ademhalingsmoeilijkheden

Dit doe je bij een vergiftiging

1

Trek handschoenen aan.

Trek handschoenen aan die bestand zijn tegen het giftig product.

2

Plaats resten van het product op een veilige plaats.

Doe dit enkel als je dit zelf veilig kan doen. 

3

Controleer het bewustzijn en de ademhaling.

Controleer het bewustzijn, open de luchtweg en controleer de ademhaling.

Is het slachtoffer bewusteloos, maar ademt hij normaal? Leg hem in stabiele zijligging, liefst op zijn linkerzijde.

Als je moet reanimeren, geef dan geen mond-op-mondbeademing.

Geef een slachtoffer met een vergiftiging door inslikking dat gereanimeerd moet worden geen mond-op-mondbeademingen. Reanimeer niet in een kleine gesloten ruimte.

4

Bel het Antigifcentrum 070 245 245.

Bel altijd het Antigifcentrum: 070 245 245. Volg het gegeven advies strikt op

Over vergiftiging bestaan heel wat adviezen zoals: het slachtoffer doen braken, hem melk geven, of medicinale houtskool. In sommige gevallen kunnen deze behandelingen nuttig zijn, in andere gevallen zijn ze gevaarlijk. Pas deze behandelingen enkel toe na advies van het Antigifcentrum of een arts.

5

Bel 112 bij ernstige symptomen.

Bel 112 bij ernstige symptomen (bewusteloosheid, ademhalingsmoeilijkheden).

Bel 112

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.