Eerste hulp bij vergiftiging door inslikking

Vergiftiging kan zich voordoen wanneer iemand giftige producten inslikt (bijvoorbeeld een peuter die per ongeluk van de fles poetsproduct drinkt), of wanneer iemand giftige planten of paddenstoelen eet. Het kan ook voorkomen wanneer iemand overmatig een product inneemt dat in lage dosis niet giftig is, bijvoorbeeld iemand die te veel alcohol drinkt.

Wat stel je vast?

 • Je kan uit de omstandigheden afleiden dat het slachtoffer een giftig product heeft ingeslikt. Je ziet bijvoorbeeld een lege geneesmiddelenverpakking liggen. Het slachtoffer kan soms zelf aangeven wat er is gebeurd.
 • Afhankelijk van het product kunnen de volgende symptomen onmiddellijk of na verloop van tijd optreden:
  • braken of braakneigingen;
  • buikkrampen;
  • zeer grote of zeer kleine pupillen;
  • brandwonden in de mond of keelholte;
  • prikkelend gevoel in de ogen, neus of mond;
  • hoofdpijn en bewustzijnsstoornissen (duizeligheid, flauwte) of bewusteloosheid;
  • ademhalingsmoeilijkheden (hoestbuien, piepende ademhaling, rauwe stem) tot zelfs ademhalingsstilstand;
  • problemen met de circulatie [link: Hartinfarct] (bijvoorbeeld hartritmestoornissen) tot circulatiestilstand;
  • tekenen van shock;
  • afwijkende huidskleur (bleek, rood, blauw);
  • klamme huid of een branderig gevoel op de huid;
  • de lichaamstemperatuur kan hoog oplopen;
  • ongecontroleerde spiersamentrekkingen

Dit doe je!

1

Aandacht

Alleen in het geval van een vergiftiging met een gekend huis-, tuin- en keukenproduct handel je zoals hier beschreven. Als het om een onbekend product gaat, raadpleeg je best de Noodcentrale 112.

2

STAP 1: Zorg voor veiligheid

 • Verlucht het lokaal en sluit de verpakking af.
 • Was of ontsmet je handen en trek handschoenen aan die bestand zijn tegen het giftige product, als je in contact komt met kleding of lichaamsdelen waarop het product zich bevindt en wanneer je resten van de giftige stof verwijdert.
 • Verplaats resten van het product naar een veilige plaats als dat op een veilige manier lukt. Zo niet, laat die taak over aan een gespecialiseerde hulpverlener en overweeg het slachtoffer te verplaatsen.
3

STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

 • Ga na wat er mis is.
 • Controleer het bewustzijn. Open de luchtweg en controleer de ademhaling indien nodig.
4

STAP 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp

 • Raadpleeg gespecialiseerde hulp.
 • Alarmeer de Noodcentrale 112 als er ernstige symptomen zijn of als de toestand van het slachtoffer achteruitgaat.
 • Raadpleeg het Antigifcentrum  (+32) 70 245 245. Wacht niet tot er symptomen verschijnen.
5

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

 • Leg een bewusteloos slachtoffer dat normaal ademt in stabiele zijligging, bij voorkeur op zijn linkerzijde.
 • Volg het advies van de Noodcentrale 112 (bij ernstige symptomen) of het Antigifcentrum strikt op.
 • Trek je handschoenen uit en was of ontsmet je handen nadat je eerste hulp verleend hebt.