Eerste hulp bij vergiftiging door inademen

Vergiftiging kan ook plaatsvinden nadat iemand gassen ingeademd heeft of bepaalde middelen gesnoven heeft. Een giftige stof kan voorkomen in poedervorm, in gasvorm of in de vorm van kleine druppeltjes in de lucht. Enkele voorbeelden zijn uitlaatgassen, chloordampen, butaangas, lachgas of rottingsgassen. Doordat de longen goed doorbloed zijn, worden sommige giftige stoffen snel in het bloed opgenomen. Dat verklaart waarom een vergiftiging door inademen aanleiding kan geven tot problemen elders in het lichaam.

Wat stel je vast?

 • Je kan uit de omstandigheden afleiden dat het slachtoffer een giftig product heeft ingeademd. Je ruikt bijvoorbeeld een abnormale geur (niet altijd het geval). Het slachtoffer kan soms zelf aangeven wat er is gebeurd.
 • Afhankelijk van het product kunnen de volgende symptomen onmiddellijk of na verloop van tijd optreden:
  • braken of braakneigingen;
  • zeer grote of zeer kleine pupillen;
  • prikkelend gevoel in de ogen, neus of mond;
  • hoofdpijn en bewustzijnsstoornissen (duizeligheid, flauwte) of bewusteloosheid;
  • ademhalingsmoeilijkheden (hoestbuien, piepende ademhaling, rauwe stem) tot zelfs ademhalingsstilstand;
  • problemen met de circulatie tot zelfs circulatiestilstand;
  • tekenen van shock;
  • afwijkende huidskleur (bleek, rood, blauw);
  • klamme huid of een branderig gevoel op de huid;
  • ongecontroleerde spiersamentrekkingen;
  • roze slijmvorming op de mond.

Dit doe je bij een vergiftiging

1

Aandacht

Alleen in het geval van een vergiftiging met een gekend huis-, tuin- en keukenproduct handel je zoals hier beschreven. Als het om een onbekend product gaat, raadpleeg je best de Noodcentrale 112.

2

STAP 1: Zorg voor veiligheid

 • Open (bij voorkeur van buitenaf) de ramen en deuren, zet ze volledig open.
 • Schakel geen elektrische toestellen aan of uit (ook licht, deurbel of telefoon niet). Doof indien mogelijk alle vuur en waakvlammen. Vermijd dat er in de omgeving wordt gerookt.
 • Wees extra op je hoede bij een bewusteloos slachtoffer. Denk aan je eigen veiligheid!
 • Zorg dat iedereen op een veilige afstand blijft en dat niemand staat waar de gevaarlijke dampen heen waaien.
 • Evacueer het slachtoffer alleen als dat kan zonder jezelf in gevaar te brengen.
 • Ga nooit zelf binnen in een gesloten ruimte (kelder, ondergrondse put, tank) om een bewusteloos slachtoffer te redden. Laat dat over aan de hulpdiensten.
 • Trek wegwerphandschoenen aan.
 • Verplaats resten van het product naar een veilige plaats als dat op een veilige manier lukt. Zo niet, laat die taak over aan een gespecialiseerde hulpverlener en overweeg het slachtoffer te verplaatsen.
 • Als je het slachtoffer niet veilig kan benaderen, alarmeer dan onmiddellijk de Noodcentrale 112 en wacht op een veilige afstand.
3

STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

 • Ga na wat er mis is.
 • Controleer het bewustzijn. Open de luchtweg en controleer de ademhaling indien nodig.
4

STAP 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp

 • Raadpleeg gespecialiseerde hulp.
 • Alarmeer de Noodcentrale 112 als er ernstige symptomen zijn of als de toestand van het slachtoffer achteruitgaat.
 • Raadpleeg het Antigifcentrum  (+32) 70 245 245. Wacht niet tot er symptomen verschijnen.
5

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

 • Als het slachtoffer bewust is en ademhalingsmoeilijkheden heeft, laat je hem een comfortabele houding aannemen.
 • Leg een bewusteloos slachtoffer in stabiele zijligging.
 • Volg het advies van de Noodcentrale 112 (bij ernstige symptomen) of het Antigifcentrum strikt op.
 • Trek je handschoenen uit en was of ontsmet je handen nadat je eerste hulp verleend hebt.