Eerste hulp bij vergiftiging door contact met chemische producten

Rechtstreeks contact van bepaalde (chemische) producten via de huid, de slijmvliezen of de ogen kan een vergiftiging met zich meebrengen. Het slachtoffer raakt het giftige product dan bijvoorbeeld aan  of er spat een druppel in zijn gezicht.

Wat stel je vast?

 • Je kan uit de omstandigheden afleiden dat het slachtoffer rechtstreeks met een giftig product in contact kwam. Je ziet bijvoorbeeld een plas liggen op de grond of je vindt een geopende verpakking van een chemisch product in de onmiddellijke omgeving. Het slachtoffer kan ook zelf aangeven wat er is gebeurd.
 • Een slachtoffer dat rechtstreeks in contact kwam met een chemisch product (via huid, slijmvliezen of ogen) kan diverse specifieke symptomen vertonen:
  • Hij heeft meestal een irritatie of brandwonde van de huid. De huid kan verkleurd of gezwollen zijn. Soms zijn er blaren te zien of kunnen delen van de huid loskomen.
  • Er kunnen spatten in de ogen zijn terechtgekomen.
 • Afhankelijk van het product kunnen de volgende symptomen onmiddellijk of na verloop van tijd optreden:
  • braken of braakneigingen;
  • zeer grote of zeer kleine pupillen;
  • prikkelend gevoel in de ogen, neus of mond;
  • hoofdpijn en bewustzijnsstoornissen (duizeligheid, flauwte) of bewusteloosheid;
  • ademhalingsmoeilijkheden (hoestbuien, piepende ademhaling, rauwe stem) tot zelfs ademhalingsstilstand;
  • problemen met de circulatie (bijvoorbeeld hartritmestoornissen) tot circulatiestilstand;
  • tekenen van shock;
  • afwijkende huidskleur (bleek, rood, blauw);
  • klamme huid, sterk zweten of een branderig gevoel op de huid;
  • ongecontroleerde spiersamentrekkingen.

Dit doe je!

1

Aandacht

Alleen in het geval van een vergiftiging met een gekend huis-, tuin- en keukenproduct handel je zoals hier beschreven. Als het om een onbekend product gaat, raadpleeg je best de Noodcentrale 112.

2

STAP 1: Zorg voor veiligheid

 • Was of ontsmet je handen en trek handschoenen aan die bestand zijn tegen het giftige product. Draag ook een veiligheidsbril als dat kan.
 • Wees extra op je hoede bij een bewusteloos slachtoffer. Denk aan je eigen veiligheid!
 • Verplaats resten van het product naar een veilige plaats als dat op een veilige manier lukt. Zo niet, laat die taak over aan een gespecialiseerde hulpverlener en overweeg het slachtoffer te verplaatsen.
 • Verlucht het lokaal en sluit de verpakking af. Sommige producten geven immers ook schadelijke dampen af. Zorg ervoor dat je geen contact maakt met het chemisch product:
  • Draag een veiligheidsbril om spatten in de ogen te vermijden.
  • Trek (werk)handschoenen aan die bestand zijn tegen het product. Doe die onmiddellijk uit zodra de verpakking gesloten is.
3

STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

 • Ga na wat er mis is.
 • Controleer het bewustzijn. Open de luchtweg en controleer de ademhaling indien nodig.
4

STAP 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp

 • Raadpleeg gespecialiseerde hulp.
 • Alarmeer de Noodcentrale 112 als er ernstige symptomen zijn of als de toestand van het slachtoffer achteruitgaat.
 • Raadpleeg het Antigifcentrum (+32) 70 245 245. Wacht niet tot er symptomen verschijnen.
5

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

 • Handel in functie van de symptomen.
 • Volg het advies van de Noodcentrale 112 (bij ernstige symptomen) of het Antigifcentrum strikt op.
 • Trek je handschoenen uit en was of ontsmet je handen nadat je eerste hulp verleend hebt.