Eerste hulp bij verdrinking

Verdrinking ontstaat wanneer de ademhaling van een slachtoffer na onderdompeling in een vloeistof wordt gehinderd. Naast een belemmering van de ademhaling kunnen ook andere problemen optreden, zoals onderkoeling, longontsteking, of een wervelletsel bij een duikongeval. Ze maken de toestand van het slachtoffer ernstiger.

Wat stel je vast?

 • Het slachtoffer bevindt zich in het water of werd al uit het water gehaald.
 • Het slachtoffer heeft een belemmering van de ademhaling door water, modder, wier … in de luchtwegen.
 • Het slachtoffer kan braken.
 • Hij kan een hoofd- en/of wervelletsel hebben na een duik of val in ondiep water.
 • Vaak is het slachtoffer onderkoeld.
 • Er kunnen complicaties zijn zoals een longontsteking of een hersenletsel.

Dit doe je!

1

STAP 1: Zorg voor veiligheid

 • Denk aan je eigen veiligheid!
  • Probeer de drenkeling te redden zonder zelf het water in te gaan (vanuit een boot of doormiddel van drijvende hulpmiddelen als een reddingsboei).
  • Als dat niet lukt, moet een hulpverlener het water in om het slachtoffer te redden. Ga enkel het water in als je daarvoor bent opgeleid. Ga niet het water in zonder een  reddingsvest en een beveiliging met een touw vanaf de waterkant.
 • Haal het slachtoffer horizontaal uit het water. Je kan bijvoorbeeld een surfplank gebruiken om het slachtoffer zo horizontaal mogelijk te evacueren.
2

STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

 • Ga na wat er mis is.
 • Controleer het bewustzijn.
 • Open de luchtweg en controleer de ademhaling indien nodig. Bij vermoeden van een wervelletsel  kantel je het hoofd niet achterover
3

STAP 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp

 • Alarmeer de reddingsdiensten (als die er zijn).
 • Alarmeer de Noodcentrale 112. Vermeld dat het om een drenkeling gaat en dat er hulp nodig is om hem uit het water te krijgen, indien dat het geval is.
 • Raadpleeg steeds gespecialiseerde hulp, ook als het slachtoffer niet ernstig gewond is en zich goed voelt.
4

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

 • Als het slachtoffer niet ademt, start dan de reanimatie.
 • Houd er rekening mee dat de drenkeling een wervelletsel  kan hebben, bijvoorbeeld als hij bij het duiken met zijn hoofd de bodem heeft geraakt.
 • Leg een drenkeling die bewusteloos is maar normaal ademt, in stabiele zijligging. Doe dat alleen als je geen wervelletsel  vermoedt.
 • Laat het slachtoffer zo weinig mogelijk bewegen.
 • Handel verder zoals bij onderkoeling.