Eerste hulp bij een splinter

Splinters komen vaak voor, maar zijn niet altijd gemakkelijk te verwijderen. Toch moet de splinter worden weggehaald om te vermijden dat de wonde infecteert.

Wat merk je op bij een splinter?

 • Het slachtoffer heeft een wonde waarin een splinter vastzit. Soms kan je de splinter niet goed zien.

Dit doe je!

1

STAP 1: Zorg voor veiligheid

 • Was of ontsmet je handen en trek wegwerphandschoenen aan.
2

STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

 • Ga na wat er mis is.
3

STAP 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp

 • Raadpleeg gespecialiseerde hulp als:
  • het uiteinde van de splinter niet goed zichtbaar is en je de splinter niet kan verwijderen;
  • de splinter tijdens het verwijderen afbreekt;
  • er een allergische reactie optreedt (bijvoorbeeld bij splinters van tropisch hardhout zoals okan of bankirai). Laat het slachtoffer de wonde goed in de gaten te houden nadat de splinter verwijderd is en om gespecialiseerde hulp te raadplegen bij problemen;
  • het een metaalsplinter of een glassplinter is;
  • de splinterwonde tekenen van infectie vertoont;
  • het een splinter in of rond het oog is;
  • het slachtoffer onvoldoende is beschermd tegen tetanus (niet gevaccineerd, herhalingsvaccinatie is te lang geleden, bij twijfel);
  • het een grote splinter is, behandel een grote splinter als een groot vreemd voorwerp
4

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

 • Een kleine splinter, waarvan het uiteinde goed zichtbaar is en waarvoor het niet nodig is gespecialiseerde hulp te raadplegen (zie stap 3), mag je zelf proberen te verwijderen.
 1. Reinig of ontsmet de wonde en de omgeving ervan voorzichtig met water of een waterig, niet-verkleurend ontsmettingsmiddel.
 2. Ontsmet een pincet door hem ongeveer 1 minuut in ontsmettingsalcohol te leggen en vervolgens enkele seconden te wachten tot de alcohol is verdampt (niet blazen).
 3. Grijp het uiteinde van de splinter met een pincet, die je in het verlengde van de splinter houdt. Trek de splinter uit de huid.
 4. Reinig of ontsmet het wondje. Dek het wondje af met een wondpleister of een kompres.
 • Trek je wegwerphandschoenen uit en was of ontsmet je handen nadat je eerste hulp verleend hebt.