Eerste hulp bij een overdosis drugs

Als de ongewenste effecten van druggebruik levensbedreigend worden, spreken we van een overdosis. Dat kan ontstaan als iemand een te grote hoeveelheid van een product inneemt of als hij producten combineert die elkaars effect versterken. Soms kan de eerste keer dat iemand een product gebruikt al onverwacht ernstige gevolgen hebben. Iemand kan extra gevoelig zijn voor een bepaald product en daar heftig op reageren.

Wat merk je bij een overdosis drugs?  

 • Je kan uit de omstandigheden afleiden dat het slachtoffer drugs heeft gebruikt. Je ziet bijvoorbeeld een lege injectiespuit, poederresten of een verpakking.
 • Het slachtoffer kan bewustzijnsstoornissen hebben.
 • Hij kan tekenen vertonen die wijzen op een hartaanval.
 • Hij kan waanvoorstellingen of psychosen hebben en kan gedragsveranderingen vertonen (bijvoorbeeld agressie).
 • Een ademhalings- en circulatiestilstand kan optreden, wat kan leiden tot het overlijden van het slachtoffer.
 • Het slachtoffer kan stuipen.

Dit doe je bij een overdosis drugs!

1

STAP 1: Zorg voor veiligheid

 • Benader het slachtoffer alleen als dat kan zonder jezelf in gevaar te brengen. Als dat niet mogelijk is, wacht je op de komst van de hulpdiensten.
 • Trek wegwerphandschoenen aan.
2

STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

 • Ga na wat er mis is.
 • Controleer het bewustzijn. Open de luchtweg en controleer de ademhaling indien nodig.
3

STAP 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp

 • Alarmeer de Noodcentrale 112.
4

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

 • Is het slachtoffer bewust? Probeer hem rustig te houden en probeer hem niet te laten rondlopen. Vermijd conflicten.
 • Noem hem bij zijn naam en praat over concrete dingen in je directe omgeving.
 • Probeer er een vriend of familielid bij te halen, iemand die het slachtoffer goed kent. Laat hem met het slachtoffer praten.
 • Als er nog een knevel is aangelegd rond een ledemaat, maak die dan voorzichtig los.
 • Als er nog een naald in de arm van het slachtoffer steekt, let dan op dat je niet wordt geprikt. Vraag het slachtoffer om indien mogelijk de naald te verwijderen en de naald veilig op te bergen. Berg anders zelf de naald veilig op in een naaldcontainer of in een afgesloten bokaaltje.
 • Leg een drukverband aan op de prikplaats.
 • Is het slachtoffer bewusteloos en ademt hij normaal? Leg hem in stabiele zijligging, bij voorkeur op zijn linkerzijde.
 • Controleer regelmatig het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer.
 • Als het slachtoffer bewusteloos is en niet normaal ademt, start je de reanimatie.
 • Geef producten of verpakkingen die je bij het slachtoffer hebt gevonden aan de gespecialiseerde hulpverleners.
 • Trek je handschoenen uit en was of ontsmet je handen nadat je eerste hulp verleend hebt.