Eerste hulp bij griep

Griep en coronavirusinfecties zijn besmettelijke ziekten met invloed op de luchtwegen. Ze worden door een virus veroorzaakt dat zich verspreidt via vochtdruppeltjes die vrijkomen door te hoesten, niezen of spreken en die vervolgens door anderen worden ingeademd. Ze kunnen ook worden doorgegeven via de slijmvliezen na contact met de handen.

Aandoeningen die plots ontstaan en gepaard gaan met koorts, ademhalingsmoeilijkheden en algemene symptomen (braken, diarree …) worden vaak foutief ‘griep’ genoemd. Artsen noemen dit een ‘griepaal syndroom’. Ook gewone verkoudheden worden vaak met griep verward. Bij een gewone verkoudheid verdwijnen de symptomen echter sneller en doen er zich weinig complicaties voor. Griep verloopt ernstiger, trager en komt in vlagen voor.

Wat stel je vast?

 • Het slachtoffer voelt zich onwel, heeft geen eetlust en voelt zich zwak.
 • Hij kan koorts [link Koorts] hebben.
 • Hij kan keelpijn en hoofdpijn hebben.
 • Het slachtoffer kan last hebben van waterige ogen, neusloop of een verstopte neus.
 • Hij kan kortademig [link Kortademig] zijn.
 • Hij kan hoesten.
 • Het slachtoffer kan spierpijn hebben.
 • Het slachtoffer kan fel zweten.
 • Hij kan braken  en/of diarree  hebben.

AANDACHT: Bij bepaalde virusinfecties kunnen specifieke klachten optreden, bijvoorbeeld geuren/of smaakverlies bij COVID-19. 

Dit doe je!

1

STAP 1: Zorg voor veiligheid

 • Was of ontsmet je handen en trek wegwerphandschoenen aan.
 • Vermijd contact een slachtoffer die hoest of niest, al dan niet met koorts.
 • Draag zelf een mond-neusmasker en vraag een hoestend en/of niezend slachtoffer ook een masker op te zetten.
 • Houd voldoende afstand.
2

STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

 • Ga na wat er mis is.
3

STAP 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp

 • Raadpleeg gespecialiseerde hulp als:

- het slachtoffer onwel is en koorts heeft; 

- het slachtoffer ouder is dan 65 jaar; 

- hij een chronische ziekte of verminderde weerstand heeft.

 • Alarmeer de Noodcentrale 112:

- als de toestand van het slachtoffer snel verslechtert; 

- bij een toename van de ademhalingsfrequentie; 

- bij kortademigheid die afneemt bij rechtop zitten; 

- bij gebruik van de hulpademhalingsspieren (opgetrokken schouders, aangespannen nekspieren en intrekking tussen de ribben). 

 • Vermeld duidelijk dat er een vermoeden is van een besmettelijke aandoening (bijvoorbeeld COVID-19).
4

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

 • Laat het slachtoffer indien mogelijk zelf zijn lichaamstemperatuur meten.
 • Vaak is medicatie niet nodig. Koorts die goed verdragen wordt, hoeft niet altijd behandeld te worden.

- Als het slachtoffer zich echt niet goed voelt, raden we een eenvoudig koortswerend middel aan bij koorts. 

- Geef zelf geen medicijnen, maar laat het slachtoffer medicatie innemen als hij dat wil. Vraag hem voor gebruik de bijsluiter te lezen en de juiste dosis te respecteren.

- Ouders mogen hun kind een koortswerend middel geven om de koorts te doen dalen. Bij voorkeur een middel in de vorm van een siroop dat geschikt is voor de leeftijd en het gewicht van het kind. Lees voor gebruik de bijsluiter. 

 • Fysiek afkoelen kan helpen om de lichaamstemperatuur sneller te doen dalen. Kleed het slachtoffer uit en dep het met lauw water. Leg uit wat je gaat doen en waarom je het doet. Laat deppen achterwege als het slachtoffer daardoor overstuur raakt.
 • Laat het slachtoffer voldoende drinken om het vochtverlies door hevig zweten te compenseren.
 • Isolatie van het slachtoffer kan nodig zijn om verdere besmetting te vermijden.
 • Trek je wegwerphandschoenen uit en was of ontsmet je handen nadat je de eerste hulp verleend hebt.

Het is bij griep steeds belangrijk om voldoende aandacht te geven aan goede handhygiëne.