Eerste hulp bij een huidwonde met een vreemd voorwerp

Soms kan er een voorwerp in een wonde zitten. Dat kan een zeer klein voorwerp zijn (zoals een glas- of houtsplinter) of een groot voorwerp (zoals een glasscherf of een stuk metaal). Niet alleen de grootte van het voorwerp, maar ook de plaats en de diepte van het letsel, bepalen de ernst van een wonde.

De algemene regel is dat je een vreemd voorwerp in een wonde niet zelf verwijdert. Een uitzondering hierop is een splinter, die je wel mag proberen te verwijderen.

Wat stel je vast?

  • Het slachtoffer heeft een wonde waarin een vrij groot vreemd voorwerp vast zit (bijvoorbeeld een stuk glas).

Dit doe je!

1

STAP 1: Zorg voor veiligheid

  • Was of ontsmet je handen en trek wegwerphandschoenen aan.
  • Laat het voorwerp ter plaatse. Bij een poging om het te verwijderen, kan je bijkomende schade (bijvoorbeeld een ernstige bloeding)veroorzaken
2

STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

  • Ga na wat er mis is.
3

STAP 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp

  • Raadpleeg altijd gespecialiseerde hulp. 
4

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

  • Leg het slachtoffer uit waarom je het vreemd voorwerp niet verwijdert.
  • Zorg dat het voorwerp onbeweeglijk blijft. 

  • Trek je wegwerphandschoenen uit en was of ontsmet je handen nadat je eerste hulp verleend hebt.