Hartinfarct (hartaanval): Eerste hulp bij een hartinfarct

De oorzaak van een hartinfarct ligt niet bij de hartspier zelf, maar in de bloedvoorziening van de hartspier. De oorzaak van een hartinfarct is vaak een vernauwing of verstopping van de kransslagaders.

Kransslagaders zijn de slagaders die het hart van bloed voorzien. Zij zorgen ervoor dat de hartspier voldoende zuurstof krijgt om te kunnen pompen. Door de vernauwing kan er moeilijker bloed, en dus zuurstof, worden aangevoerd naar de hartspiercellen. Daardoor krijgt dat deel van de hartspier onvoldoende zuurstof en wordt de werking van het hart verstoord. Afhankelijk van de ernst en de duur van het zuurstoftekort kan (een deel van) de hartspier afsterven. We spreken dan van een hartinfarct.

Wat stel je vast?

 • Het slachtoffer ervaart een drukkende, krampende pijn en een beklemmend of toesnoerend gevoel in de borststreek.
 • De pijn kan uitstralen naar:

- de linker- of rechterarm;

- de rechterschouder.

 • Het slachtoffer kan een bleke of grauwe huidskleur hebben.
 • Lippen en vingernagels kunnen blauw verkleuren.
 • Hij kan zweten en angstig zijn.

Een hartinfarct kan beginnen met aspecifieke klachten, zoals pijn in de bovenbuik, misselijkheid, kortademigheid, uitstralende pijn naar tanden of kaken, pijn tussen de schouderbladen of een grieperig gevoel. Deze klachten komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, terwijl pijn in de borststreek en zweten vaker bij mannen voorkomen.

Het is zelfs mogelijk dat een hartinfarct zonder enig symptoom voorkomt.

Dit doe je!

1

STAP 1: Zorg voor veiligheid

2

STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

 • Ga na wat er mis is.
 • Controleer het bewustzijn. Open de luchtweg en controleer de ademhaling indien nodig.

3

STAP 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp

 • Alarmeer de Noodcentrale 112.
 • Ook als de symptomen binnen de 5 minuten voorbijgaan, laat je het slachtoffer gespecialiseerde hulp raadplegen.
4

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

 • Zorg dat het slachtoffer zo rustig mogelijk blijft en laat hem geen inspanningen meer verrichten.
 • Laat het slachtoffer een comfortabele houding aannemen. Een liggende houding is zeker niet comfortabel.
 • Zorg ervoor dat het slachtoffer vrij kan ademen. Maak knellende kleding losser.