Braken: Eerste hulp bij braken

Bij braken komt de maaginhoud volledig of gedeeltelijk naar buiten via de mond (en soms ook de neus). Dat kan diverse oorzaken hebben, zoals problemen in de spijsvertering, maar ook stress, reisziekte, te veel eten, overmatige alcoholinname, zwangerschap, darmobstructie … Braken komt vrij vaak voor en is in de meeste gevallen onschuldig. Vaak is het een reactie van het lichaam om een schadelijke stof kwijt te raken, bijvoorbeeld in het geval van bedorven voedsel of vergiftiging.

Wat stel je vast?

 • Het slachtoffer braakt (of heeft braakneigingen). Het braaksel kan onverteerd voedsel, slijmen en bloed bevatten.
 • Hij kan koorts hebben en zweten.
 • Hij voelt zich zwak en ziek.
 • Hij kan last hebben van diarree.
 • De buik van het slachtoffer kan gezwollen zijn.
 • Het slachtoffer kan buikpijn hebben.

Dit doe je!

1

STAP 1: Zorg voor veiligheid

 • Was of ontsmet je handen en trek wegwerphandschoenen aan.
 • Draag een mond-neusmasker en een veiligheidsbril (indien aanwezig).
 • Reik materiaal aan om het braaksel op te vangen (bijvoorbeeld een emmer, een braakzakje of een plastic zak).
2

STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

 • Ga na wat er mis is.
 • Ga na of het slachtoffer nog andere symptomen heeft (bijvoorbeeld koorts, diarree of hevige buikkrampen).
3

STAP 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp

 • Raadpleeg gespecialiseerde hulp als:

- de algemene toestand van het slachtoffer achteruitgaat;

- er tekenen zijn van uitdroging;

- het slachtoffer belangrijke medicatie inneemt (bijvoorbeeld hart- of diabetesmedicatie); 

- er bloed in het braaksel te zien is of als het gaat om koffiegruis zwart braaksel;

- het braken met koorts, diarree en/of hevige buikpijn gepaard gaat; 

- een kind niet stopt met overgeven; 

- je twijfelt.

4

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

 • Help het slachtoffer om zich te verplaatsen, indien nodig (bijvoorbeeld het toilet).
 • Laat het slachtoffer zitten of liggen om te voorkomen dat hij flauwvalt. Laat het slachtoffer een comfortabele houding aannemen.
 • Geef het slachtoffer de kans om zich op te frissen als hij heeft gebraakt.
 • Ruim het braaksel op en help indien nodig de kleding en/of het beddengoed van het slachtoffer te verversen.
 • Als het braken voorbij is, probeer dan uitdroging  te voorkomen en adviseer het slachtoffer om regelmatig kleine hoeveelheden te drinken.
 • Raad het slachtoffer aan de eerste uren niet te eten. Als hij zich goed voelt, kan hij iets licht eten (bijvoorbeeld yoghurt, een boterham, beschuit ...).
 • Trek je wegwerphandschoenen uit en was of ontsmet je handen nadat je eerste hulp verleend hebt.