Bloedneus: Eerste hulp bij een bloedneus

Als één of enkele bloedvaatjes in de neus scheuren, kan een slachtoffer bloeden uit de neus. Een bloedneus kan ontstaan na een slag of stoot op de neus. Sommige mensen krijgen spontaan een bloedneus, dat is typisch bij een jong slachtoffer na een verkoudheid, na neuspeuteren of bij overgang van een koude naar een warme ruimte. Ook drukte en warmte kunnen dit in de hand werken.

Wat stel je vast?

 • Het bloed druppelt of loopt uit de neus. Het kan ook in de keelholte lopen.
 • Als het slachtoffer bloed heeft ingeslikt, kan hij zich misselijk voelen en zelfs bloed braken.

Dit doe je!

1

STAP 1: Zorg voor veiligheid

 • Trek wegwerphandschoenen aan.
 • Laat het slachtoffer zitten.
2

STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

 • Ga na wat er mis is.
3

STAP 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp

 • Raadpleeg gespecialiseerde hulp als:

- de bloedneus na 20 minuten dichtknijpen nog niet is gestelpt;

- de oorzaak van de bloedneus een slag of stoot is;

- de bloedneus erger wordt of gepaard gaat met symptomen zoals hoofdpijn, of bloeduitstortingen rond de ogen;

- het slachtoffer tijdens het dichtknijpen van de neusvleugels voelt dat bloed in de keel blijft lopen;

- de toestand van het slachtoffer ernstig is, hij slaperig wordt of het bewustzijn verliest.

4

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

 • Vraag het slachtoffer om het hoofd licht voorovergebogen te houden, in een leeshouding.
 • Vraag het slachtoffer om door de mond te ademen.
 • Laat het slachtoffer eerst de neus goed snuiten (niet als je vermoedt dat de neus gebroken is).
 • Vraag het slachtoffer om de neusvleugels 10 minuten ononderbroken dicht te knijpen, net onder het harde gedeelte van de neus. Controleer na 10 minuten of de bloeding gestelpt is. Als dat niet het geval is, vraag dan om de neus opnieuw 10 minuten dicht te knijpen.
 • Je kan het slachtoffer op een ijsklontje laten zuigen, om de bloedstroom in de neus te verminderen. Een nat washandje in de nek kan een kalmerend effect hebben, maar vermindert de bloedstroom niet.
 • Als de bloeding is gestelpt, maak je de buitenkant van de neus en waar nodig het gezicht voorzichtig schoon met water.
 • Laat het slachtoffer het even rustig aan te doen, 24 uur de neus niet te snuiten, niet in de neus te peuteren en zo weinig mogelijk bruusk te bewegen.
 • Om het beschadigd slijmvlies te laten genezen, raad je het slachtoffer aan om te niezen met open mond, warme dranken te laten afkoelen en te vermijden om zich snel van een zeer warme naar een zeer koude omgeving te verplaatsen.
 • Trek je wegwerphandschoenen uit en was of ontsmet je handen nadat je eerste hulp verleend hebt.