Eerste hulp bij alcoholvergiftiging

Alcohol is een drug, maar het gebruik ervan wordt vaak sociaal aanvaard. Door een te grote dosis alcohol kunnen de hersenen in die mate worden verdoofd dat de ademhaling en het hart verzwakken. Dat kan leiden tot coma, ademhalings- en circulatiestilstand en zelfs tot de dood. Overmatig alcoholgebruik brengt ook leverschade met zich mee.

Wat stel je vast?

Je kan vaak uit de omgeving afleiden dat het slachtoffer alcohol heeft gebruikt. Er zijn eventueel drankverpakkingen zichtbaar en er hangt een geur van alcohol rond het slachtoffer.

Na overmatig alcoholgebruik:

 • Het slachtoffer kan gedragsveranderingen vertonen (bijvoorbeeld erg vrolijk, neerslachtig, agressief of ongepast) of hij kan beoordelingsfouten maken.
 • Hij kan een lallend of met een dubbele tong spreken.
 • De coördinatie van bewegingen en reactietijd kunnen verstoord zijn. 
 • Het slachtoffer kan problemen met het zicht hebben (bijvoorbeeld dubbel of wazig zien).
 • Hij kan een vals gevoel van warmte hebben. 
 • Het slachtoffer kan bewustzijnsproblemen hebben, zoals aandacht- of geheugenstoornissen, duizeligheid, slaperigheid of bewusteloosheid.
 • Het slachtoffer voelt zich vaak misselijk en kan braken.

Bij een overdosis alcohol:

 • Het slachtoffer heeft een verminderd bewustzijn of is bewusteloos. In dat geval is het risico groot dat hij stikt in eventueel braaksel.
 • De ademhaling kan vertragen en na verloop tijd zelfs stoppen.

Dit doe je!

1

Stap 1: Zorg voor veiligheid

 • Het slachtoffer kan agressief reageren. Benader hem enkel als dat kan zonder jezelf in gevaar te brengen. Als dat niet mogelijk is, wacht je op de hulpdiensten.
 • Raad het slachtoffer af om zich in het verkeer te begeven of een machine te bedienen.
 • Trek wegwerphandschoenen aan.

2

STAP 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer

 • Ga na wat er mis is.
 • Controleer het bewustzijn. Open de luchtweg en controleer de ademhaling van het slachtoffer indien nodig.
 • Observeer het slachtoffer en vraag bij omstanders naar de omstandigheden. Zo kan je je vermoeden van dronkenschap mogelijk uitsluiten of bevestigen.
3

Stap 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp

 • Alarmeer de Noodcentrale 112 als het slachtoffer bewusteloos is, agressief reageert of als je twijfelt.
4

STAP 4: Verleen verdere eerste hulp

 • Is het slachtoffer bewusteloos en ademt hij normaal? Leg hem in stabiele zijligging, bij voorkeur op zijn linkerzijde.
 • Probeer te voorkomen dat het dronken slachtoffer afkoelt.
 • Controleer regelmatig het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer.
 • Als het slachtoffer bewusteloos is en niet normaal ademt, start je de reanimatie
 • Trek je handschoenen uit en was of ontsmet je handen nadat je eerste hulp verleend hebt.

Gebruik een zakmasker bij de mond-op-mondbeademing om zeker geen contact te hebben met lichaamsvloeistoffen, bijvoorbeeld bloed