112 bellen

Als een slachtoffer ernstig gewond is of als de situatie levensbedreigend is, alarmeer je de Noodcentrale 112 via de app 112 BE of het gratis telefoonnummer 112. 112 is het Europese noodnummer waar mensen in nood naar kunnen bellen. Het is bereikbaar vanuit alle lidstaten van de Europese Unie. 112 is een gratis nummer dat je kan bellen met een vaste of mobiele telefoon. Als je naar een land buiten de Europese Unie gaat, kan je in veel gevallen ook 112 bellen. Voor de zekerheid informeer je je steeds over het noodnummer van dat land.

Wie alarmeert?

1

Blijf indien mogelijk zelf bij het slachtoffer.

2

Vraag aan een omstaander om de hulpdiensten te alarmeren met zijn gsm.

  •  Vraag een omstaander met een mobiele telefoon om de hulpdiensten te alarmeren.
  • Als hij elders moet gaan bellen omdat hij geen gsm bij zich heeft, vraag je om nadien terug te keren en verslag uit te brengen.
3

Ben je alleen? Alarmeer dan met je gsm en gebruik de luidsprekerfunctie.

  • Heb je geen gsm bij je, verlaat het slachtoffer dan om ergens anders te gaan bellen. Doe dat alleen als het niet anders kan.
4

Hoe alarmeer je?

1.      Gebruik de app 112 BE. Zo moet je de noodnummers niet onthouden, en wordt je locatie automatisch gedeeld met d e Noodcentrale.

2.      Bel de Noodcentrale 112. Als je belt naar de Noodcentrale 112, kies je via het keuzemenu “ziekenwagen of brandweer” of “politie”.

3.      Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen de Noodcentrale alarmeren via SMS of via een chatfunctie in de app 112 BE.

Bel 112

5

Welke informatie deel je?

1.      Geef aan waar je bent.

2.     Beschrijf wat er is gebeurd.

3.     Vertel wie het slachtoffer is. Geef aan of er gewonden of mensen in gevaar zijn en hoeveel.

Houd je boodschap zo kort, maar toch zo zinvol mogelijk! Beantwoord alle vragen van de Noodcentrale. Aan de hand van je antwoorden kan de operator beslissen wat hij moet sturen. Hang niet op voordat de operator zegt dat je mag inhaken.

Je mag de noodnummers 112 of 101 gebruiken als je dringend de hulpdiensten nodig hebt. Als het niet dringend is, bel je beter de lokale brandweer, je huisarts (of de wachtdienst van huisartsen) of de lokale politie.