Samen maken we het verschil

2022 was opnieuw een woelig jaar. Het conflict in Oekraïne en de bijhorende energiecrisis trof ons allen. Maar ondanks de onrustige tijden, zagen we ook een grote solidariteit.

Zo konden we vorig jaar op jouw steun rekenen. Daarom wil ik jou vandaag extra bedanken. Jij schonk efficiënte hulp, ver weg en dichtbij. Maak jij ook in 2023 mee een verschil?

Help ons ook dit jaar mensen helpen

Samen maken we het verschil. Bedankt dat jij ons helpt bij onze hulpverlening aan kwetsbare mensen! 

PS Giften vanaf 40 euro op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je fiscaal attest geeft je recht op een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag.