Doe een gift Maandelijks steunen

Doneer
Doneer
Doneer
Doneer
Doneer
Doneer
Doneer
Doneer
Doneer
Doneer
Doneer
Doneer
Doneer

Help de slachtoffers van de voedselschaarste in Jemen

In Jemen dreigen miljoenen mensen te verhongeren. Aan de basis van de voedselschaarste ligt een conflict dat nu al meer dan drie jaar duurt. In het land heerst grote onveiligheid en  bombardementen zorgen ervoor dat de infrastructuur die nodig is om het voedsel op de juiste plaatsen te krijgen, vernield wordt. Bovendien werd tot voor kort de import van voedsel bemoeilijkt door het sluiten van grenzen, havens en het luchtruim.

In Hodeida bijvoorbeeld vinden momenteel hevige gevechten plaats. Dit is echter de grootste haven van het land én verantwoordelijk voor 70% van de invoer van voedsel en humanitaire hulpgoederen. Door deze gevechten valt de instroom van levensmiddelen zo goed als stil. Dit alles zorgt ervoor dat 6 op de 10 gezinnen in Yemen voedselonzeker is.

Voedselonzekerheid

Het Rode Kruis probeert nu voedsel in Jemen te krijgen via de luchthaven van Sana'a en de haven van Aden of met vrachtwagens vanuit Oman en Saoudi-Arabië. Er zijn verschillende opslagplaatsen in het land van waaruit onze organisatie eten kan transporteren, maar ook deze voorraden raken stilaan uitgeput. Het voedsel dat wél nog beschikbaar is, is ondertussen zo duur geworden dat het voor veel burgers niet haalbaar is om aan te kopen.

Toch is deze voedselonzekerheid geen kwestie van eten alleen! Door het conflict in Jemen hebben bijna 15 miljoen mensen geen toegang tot veilig water, sanitair of ziekenhuizen. Elke dag sterven 20 mensen aan ziektes die te vermijden zijn. Zo werden 1 miljoen mensen vorig jaar besmet met cholera en vielen er uiteindelijk meer dan 2.200 dodelijke slachtoffers. De ziekte is nochtans makkelijk te vermijden indien er voldoende toegang tot veilig water is. Er is bovendien een complexe maar duidelijke link tussen ondervoeding en infecties wat de situatie er niet eenvoudiger op maakt. 

Zo helpt het Rode Kruis

In de eerste helft van 2018 kregen zo'n 495.000 mensen voedselpakketten (waarin naast linzen, rijst en olie ook zeep zit - juist om het verband tussen ziekte en ondervoeding tegen te gaan) bedeeld. Zwangere vrouwen en kinderen die een verhoogd risico lopen op ondervoeding krijgen extra en hoog-nutritionele 'ready-to-eat'-oplossingen. Verder ondersteunt het Rode Kruis enkele bakkerijen gelegen in Taiz waardoor 91.000 mensen dagelijks enkele sneetjes brood kunnen krijgen.

Op plaatsen waar de veiligheid het toelaat, wordt gewerkt aan voedselzekerheid op lange termijn door er bijna 700.000 dieren te vaccineren, veevoeder te voorzien en zaden uit te delen. Ook de herstelling van beschadigde water-infrastructuur in ziekenhuizen en scholen is prioritair.

We voorzien met andere woorden in de grootste noden maar ook hier is vrede de enige oplossing die op lange termijn werkt. Ons werk wordt namelijk bemoeilijkt door het niet respecteren van het internationaal humanitair recht. Aanvallen en bedreigingen leidden er afgelopen zomer nog toe dat 71 Rode Kruismedewerkers het land verlieten.

Geef deze kerst een cadeau dat levens redt

Er is tijdens de eindejaarsperiode zoveel om van te genieten: warme momenten met je vrienden en familie, lekker eten, mooie cadeautjes. Maar ook tijdens de feestdagen kan het noodlot toeslaan. Denk maar aan een zware kettingbotsing, een brand in een rusthuis, een ontploffing op een kerstmarkt … 

Met jouw steun redden Rode Kruisvrijwilligers levens, overal in Vlaanderen
Snelle en efficiënte hulp voor slachtoffers is tijdens noodsituaties levensnoodzakelijk.

Met jouw steun kunnen onze vrijwilligers opgeleid worden om de best mogelijke hulp te bieden. Ze geven álles om levens te redden. Ze verzorgen gewonden na een ramp of ongeval, vervoeren slachtoffers naar ziekenhuizen en bieden psychosociale ondersteuning aan de betrokkenen en hun families.

Met een gift zorg jij ervoor dat onze vrijwilligers levensnoodzakelijk hulpmateriaal én professionele opleidingen krijgen. Dankzij jouw hulp kan het Rode Kruis deskundig ingrijpen bij rampen en aanslagen. En dat maakt het verschil tussen leven en dood.

 

Alvast hartelijk dank!

Maatschappelijk kwetsbare mensen in Vlaanderen helpen

Zorgactiviteiten organiseren voor de meest kwetsbaren

Onze missie is de meest kwetsbaren helpen in onze maatschappij. Overal in Vlaanderen staan onze vrijwilligers klaar om eenzame ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking of maatschappelijk kwetsbare kinderen te helpen. Maar om dit te kunnen blijven doen, hebben we jouw financiële steun nodig.

Kunnen wij ook op jou rekenen?

“Als wij onze vrije tijd niet opgeven om voor deze mensen te zorgen dan kunnen zij eigenlijk niet met vakantie. Ook de giften van schenkers zijn hiervoor natuurlijk nodig. Daar ben ik enorm dankbaar voor.” (Mia, vrijwilliger Aangepaste Vakanties)

Jouw gift zorgt ervoor dat wij iedereen kunnen helpen die onze hulp of aandacht nodig heeft. Want dankzij jouw steun kunnen we onze zorgactiviteiten voor kwetsbaren blijven voortzetten. Jouw gift maakt echt het verschil voor deze mensen. Bedankt voor je steun.

Help mensen en geniet van belastingvoordeel!

Het fiscaal jaar sluit af op 31 december 2018. Vanaf een totaal giftbedrag van € 40 per jaar ontvang je een fiscaal attest. Dat geeft je recht op een belastingvermindering van 45%.

Als je vóór 31 december 2018 een extra gift doet waarmee je in totaal op € 40 uitkomt - dan krijg je 45% terug via de belastingen. En wíj kunnen met die mooie gift nog meer mensen in nood helpen.

Wil je graag meer geven? Dan krijg je ook meer belastingvoordeel terug... Met je extra gift vóór het einde van dit jaar help je opnieuw kwetsbare mensen in nood. En het fiscaal attest ligt de eerste week van maart 2019 in je brievenbus.

Voordeel voor iedereen: heel hartelijk bedankt!

Help tijdens de Warmste Week

De Warmste Week 2018 komt eraan! Dit jaar loopt dit van 18 tot en met 24 december. En ook dit jaar kan je natuurlijk kiezen voor Rode Kruis-Vlaanderen. Je kan ons op 2 manieren steunen. Je kan helpen met een gift of met een actie. 

Fantastisch dat jij mensen in nood wil helpen! 

Jouw gift of inzamelactie tijdens de Warmste Week besteden we aan hulpverlening in Vlaanderen.

Rode Kruis-Vlaanderen kan rekenen op meer dan 13.000 vrijwilligers, die dag en nacht klaarstaan om te helpen, ook in jouw buurt. Mocht er jou een noodsituatie overkomen, dan kan ook jij rekenen op de hulp van het Rode Kruis. Zo helpen we bij rampen, organiseren we gratis eerstehulpopleidingen om Vlaanderen zelfredzaam te maken en zorgen we voor voldoende voorradig bloed.  

Iedereen kan een leven redden

Wist je dat er gemiddeld 30 Belgen per dag een hartstilstand krijgen? Gemiddeld overleven daarvan slechts 2 slachtoffers. De overlevingskans zonder onmiddellijke interventie is slechts 10%. Die cijfers tonen aan dat hartstilstand de belangrijkste natuurlijke doodsoorzaak is in ons land. Met een reanimatiecursus zorgt het Rode Kruis ervoor dat jij, of iemand in jouw omgeving, meteen levens kan redden in een noodsituatie.   

Elke dag bloed nodig

En wist je dat 7 op 10 Vlamingen ooit bloed nodig heeft? De kans is groot dat het jou of iemand uit je omgeving overkomt. Rode Kruis-Vlaanderen zorgt voor voldoende veilig en kwalitatief bloed dat levens kan redden.

Jouw hulp

Met de hulp van duizenden vrijwilligers en trouwe schenkers zorgen we ervoor dat Vlaanderen voorbereid is op een noodsituatie. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig!

Doe nu een gift!

 

Jouw hulp komt terecht waar ze nodig is. Je kan er zeker van zijn: wat je doet, maakt echt een verschil! Start je liever een actie voor de Warmste Week ten voordele van Rode Kruis-Vlaanderen? Super!

>> Registreer je actie >>

 

Help de slachtoffers in Sulawesi (Indonesië)

Opnieuw is Indonesië opgeschrikt door aardbevingen en een tsunami, dit keer in Sulawesi. Vorige maand werd het Indonesische eiland Lombok getroffen door verschillende aardbevingen. De lokale overheid spreekt intussen over meer dan 1.000 dodelijke slachtoffers en duizenden gewonden. Het Indonesische Rode Kruis is ter plekke om hulp te bieden.

Dringende noden

De zoek- en reddingsacties zijn volop aan de gang en noodhulpgoederen zijn onderweg naar Sulawesi, de Indonesische provincie die getroffen werd door een dubbele ramp: een krachtige aardbeving gevolgd door een zware tsunami. De meest dringende noden op dit moment zijn drinkbaar water en voedsel voor de slachtoffers die de ramp overleefden. Zuiver water moet er voor zorgen dat na deze ramp geen nieuwe ramp volgt door de uitbraak van ziektes. Verder zijn ook dekens, slaapmatten, tenten en jerrycans (om water in te slaan) dringend nodig.   

Moeilijk bereikbaar gebied

Omdat wegen en luchthavens in Sulawesi vernietigd zijn en de communicatielijnen onderbroken werden, is het deze keer zelfs voor het Rode Kruis heel moeilijk om snel ter plaatse te geraken en de eerste noodhulp toe te dienen. Het Indonesische Rode Kruis zet meer dan 90 vrijwilligers in die vaak meer dan 10u nodig hebben om het rampgebied te bereiken. Zij helpen bij de zoektocht naar overlevenden en bij de reddingsacties. Daarnaast bieden ze medische hulp, delen ze hulpgoederen uit en staan ze getraumatiseerde slachtoffers bij.

Steun de slachtoffers

Het ingezamelde geld gaat naar de slachtoffers van de ramp in Sulawesi en wordt onder andere gebruikt om noodhulpgoederen ter plaatste te krijgen, communicatielijnen op te zetten en drinkbaar water te voorzien.

Help nu en doe een gift via ons online platform, op ons rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 met de mededeling "INDONESIE" of op www.1212.be.

Rode Kruis-Vlaanderen is lid van het Consortium 12-12 voor noodhulpsituaties.

Wereldwijd levens redden met veilig water

Strijd mee voor toegang tot veilig water en sanitair

Gebrek aan zuiver water, sanitatie en hygiëne is wereldwijd de grootste oorzaak van ziekte en dood. Hoe verder een familie moet lopen voor veilig en zuiver water, hoe groter de kans dat ze vervuild water drinken en ziek worden. Daarom helpen we bij de uitbouw en herstel van goede water- en sanitaire voorzieningen en gaan we van deur tot deur om mensen te informeren en te sensibiliseren over het belang van veilig water, sanitair en hygiëne. Want hoe beter ze het belang van hygiëne kennen, hoe meer ziektes ze kunnen voorkomen. Met jouw steun kunnen we levens redden.

Wij hebben nu eindelijk toegang tot zuiver water. Dat is belangrijk om ons te beschermen tegen ziektes zoals diarree. Veel kinderen in Malawi hebben dat geluk nog niet. (Cecilia in Malawi)

Red levens met veilig water

Dankzij jouw steun kunnen wij op lange termijn helpen in landen die het nodig hebben. Samen met jou kunnen we duizenden gezinnen waar ook ter wereld opnieuw een gezonde toekomst geven. Want elk kind verdient toch de kans om ouder te worden dan 5 jaar? 

Hulpverlening bij rampen in Vlaanderen

Help mensen in nood

Een brand, een ontploffing of een zware kettingbotsing … Waar of wanneer ook, er kan altijd iets gebeuren. En dan is snel en efficiënt hulp krijgen van levensbelang. Onze vrijwilligers zijn opgeleid om op de best mogelijke manier te helpen. Maar zonder financiële steun hebben onze vrijwilligers geen materiaal en kunnen ze niet opgeleid worden om levens te redden. Daarom is jouw hulp essentieel.

Jij maakt het verschil

Alleen met jouw steun kunnen Rode Kruisvrijwilligers alles geven bij een ramp. Met een gift zorg jij ervoor dat ze levensnoodzakelijk hulpmateriaal kunnen aankopen én professionele opleidingen krijgen. Maak mee het verschil.

Mensen opleiden om levens te redden

Elkaar helpen in nood

Meteen kunnen helpen als het noodlot toeslaat, voorkomt vaak erger. Daarom organiseren we in heel Vlaanderen gratis eerstehulpopleidingen. Zodat mensen elkaar kunnen helpen in nood. Maar om dat te kunnen blijven doen hebben we jouw steun nodig!

Jouw steun is hiervoor nodig

De opleiding heeft mij geholpen om te durven helpen. Het is echt niet moeilijk, maar je moet wel weten hoe je hartmassage geeft, hoe hard je duwt, hoe lang je doorgaat, ... Maar weet vooral dat zonder jouw hulp de overlevingskans van het slachtoffer nog lager is! (Sven Kamiel)

Wat als er iets ernstig gebeurt met een collega, een familielid of iemand die je toevallig passeert? Kan jij dan eerste hulp bieden? Wij willen zoveel mogelijk Vlamingen zelfredzaam maken. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er in heel Vlaanderen mensen worden opgeleid in eerste hulp. Jij kan ervoor zorgen dat ze de juiste opleiding en training krijgen en dat er voldoende lesmateriaal ter beschikking is. Jouw gift maakt een groot verschil. Help je mee?

Opvang mensen op de vlucht uit Myanmar

In Myanmar zijn door een nieuwe golf van geweld meer dan 520.000 mensen gevlucht uit noordelijke deelstaat Rakhine, onder hen vooral kinderen. De vluchtelingen maken deel uit van de moslimminderheid in het Boeddhistische Myanmar. Ze vluchten massaal naar buurland Bangladesh. 

Het geweld en de aanhoudende vluchtelingenstroom is de grootste humanitaire crisis voor deze regio in decennia.

Rode Kruis-Vlaanderen helpt. De Emergency Response Unit (ERU) zal er instaan voor een efficiënte verdeling van hulpgoederen in het opvangkamp Cox's Bazar.

Humanitaire hulp waar dit het meest nodig is

Helpen waar nodig

Gewonden verzorgen na een busongeval. Zoveel mogelijk mensen eerste hulp aanleren. Evacueren na een verwoestende aardbeving en zorgen voor eten, water en onderdak. Eenzame bejaarden bezoeken. Kansarme kinderen en mensen met een handicap begeleiden op een deugddoende vakantie.

Elke dag helpen we duizenden mensen. Bij jou vlak om de hoek en aan de andere kant van de wereld. Ras, geloof, nationaliteit of politieke overtuiging tellen bij ons niet. Iedereen is mens. Iedereen in nood verdient hulp. Daarom is jouw steun zo belangrijk voor onze vrijwilligers. 

Jij maakt het verschil

Jouw gift draagt bij aan het humanitaire werk van het Rode Kruis. Je geeft ons de flexibiliteit om snel te reageren waar en wanneer dit het meest nodig is. Dankzij jou kunnen wij onze activiteiten ontplooien voor mensen die in een noodsituatie terechtkomen of hulp bieden aan kwetsbare anderen die onze extra ondersteuning kunnen gebruiken. Je maakt dus echt het verschil. Bedankt voor je vertrouwen in onze expertise. 

Noodhulp in Syrië

De toestand in Syrië is echt dramatisch. De oorlog maakt het leven van miljoenen mensen tot een hel. Huis kwijt, familie kwijt, toekomst kwijt. Miljoenen mensen proberen te overleven in barre omstandigheden. Meer dan zeven miljoen mensen zijn op de vlucht. Meer dan vijf miljoen kinderen hebben geen veilig dak meer boven het hoofd.

Jij kan hen helpen

Het Rode Kruis helpt deze vluchtende mensen onder meer door hen op te vangen in tentenkampen. We voorzien warme dekens, voedsel, zuiver water en medische zorgen.

Bij noodhulpsituaties als deze gaan wij altijd na hoe we het best kunnen helpen: zorgen voor financiële steun, hulpgoederen aankopen en transporteren of een speciaal interventieteam sturen. Door ons wereldwijd netwerk is in bijna elk land een Rode Kruisvereniging actief, waarbij lokale Rode Kruismedewerkers meteen hulp kunnen bieden.

Maak het verschil

Jouw steun is dringend nodig. Met je gift help je mensen in Syrië in nood. In het onwaarschijnlijke geval dat we meer geld inzamelen dan efficiënt besteed kan worden voor noodhulp in Syrië, zullen we jouw gift gebruiken bij andere conflicten en rampen via ons noodhulpfonds. Uit respect voor je keuze brengen we je hier nu reeds van op de hoogte. Zo hoeven we geen middelen te blokkeren die het gevolg zijn van een ongekende solidariteit van de bevolking en die de noodzaak overschrijden. We danken je voor je vertrouwen in onze werking.

Zorgeloze vakantie voor mensen met een beperking

Elke dag stress, zorgen en pijn

Duizenden Vlamingen worden elke dag geconfronteerd met hun beperking door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Dagelijks leidt dat bij hen tot stress, zorgen en pijn. Een uitputtende situatie, ook voor hun mantelzorgers. Maar hier even aan ontsnappen door ertussenuit te trekken is quasi onmogelijk zonder aangepaste zorg en accommodatie.

Iedereen heeft recht op een zorgeloze vakantie

Nochtans zijn het net deze mensen die vaak het meeste nood hebben om er een weekje tussenuit te zijn. Sommigen van hen zijn zelfs nog nooit weg van huis geweest. Speciaal voor hen én hun mantelzorgers organiseren we Aangepaste Vakanties. Onze Rode Kruisvrijwilligers zorgen dag en nacht belangeloos voor hen. Zij bezorgen hen de mooiste week van hun leven.

Daarnaast openen we in het voorjaar van 2018 ons eigen Zorghotel op domein Polderwind in Zuienkerke waar mensen met een beperking het hele jaar door een week zorgeloos op vakantie kunnen.

Maak het verschil

Dankzij jouw steun kunnen we deze mensen de mooiste week van hun leven bezorgen. Met je gift draag je bij aan het humanitaire werk van het Rode Kruis. Je zorgt er mee voor dat wij iedereen kunnen helpen die onze hulp of aandacht nodig heeft, in Vlaanderen en wereldwijd. Jouw bijdrage maakt dus echt een verschil. Kunnen zij op jouw steun rekenen? 

Goed om te weten:

Je krijgt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis.

Gift via overschrijving

Help het Rode Kruis helpen en maak je gift over via overschrijving op rekeningnummer

BE28 0960 0000 9620BIC GKCCBEBB