Meer informatie bij onze laboratoriumonderzoeken

Hebben we afwijkende waarden geconstateerd in je bloed? Hier vind je een woordje uitleg over de resultaten en onze laboratoriumonderzoeken.

Hemoglobine

Hemoglobine (Hb) is een ijzerbevattend eiwit in de rode bloedcellen dat zorgt voor het transport van zuurstof tussen longen en lichaamscellen. Een verlaagd hemoglobinegehalte kan veel oorzaken hebben, bijvoorbeeld ijzertekort.

Rode bloedcellen

Rode bloedcellen (erytrocyten) zijn kernloze biconcave schijfjes met hemoglobine als voornaamste bestanddeel. Het volumepercentage van de rode bloedcellen noemt men de hematocriet.

Witte bloedcellen

Witte bloedcellen (leukocyten) maken deel uit van het afweersysteem. Een toename van het aantal witte bloedcellen betekent meestal dat er een infectie aanwezig is in het lichaam.

Bloedplaatjes

De bloedplaatjes zijn kleine celfragmenten in het bloed. Ze zorgen samen met de stollingsfactoren voor een adequate bloedstelping (hemostase) bij bloedverlies.

Totaal eiwit

Plasma-eiwitten maken 6 à 8% uit van het plasma. De voornaamste zijn albumine, globulines en fibrinogeen. Albumines helpen bij het transport en de uitwisseling ter hoogte van de haarvaten. Globulines helpen bij de afweer, fibrinogenen bij de bloedstolling.

Malaria–antistoffen

Malaria is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door eencellige parasieten van het geslacht Plasmodium. De parasiet wordt op mensen overgebracht door de malariamug. Ze kan echter ook via bloedtransfusie worden doorgegeven. Mensen die ooit malaria hebben gehad en nog steeds antistoffen in hun bloed hebben, kunnen levenslang de malariaparasiet in zich dragen zonder zelf ziek te zijn. Ze kunnen wel de infectie via het bloed blijven overdragen.

Rechtstreekse antiglobulinetest (RAGT) of directe Coombs test (DC)

De directe Coombs test meet de aanwezigheid van antistoffen die zich op de rode bloedcellen hebben vastgehecht. Dat kan veroorzaakt zijn door medicatie, virale infecties … maar vaak is de oorzaak onbekend. Meestal gaat het om een voorbijgaand fenomeen. De aanwezigheid van de antistoffen verstoort echter de laboratoriumtesten die nodig zijn om het bloed bij een patiënt te kunnen toedienen.

Onregelmatige rode bloedcel antistoffen (OAS)

Onregelmatige antistoffen zijn normaal niet aanwezig in het bloed. Het zijn afweerstoffen tegen andere bloedgroepen dan A en B. Ze ontstaan na een zwangerschap of transfusie. Bij toediening aan bepaalde patiënten kunnen ze een ongewenste - soms ernstige - reactie uitlokken. Voor de donor zijn deze antistoffen belangrijk bij een zwangerschap of een transfusie.

Hiv, HBV, HCV en syfilis

Het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) infecteert bepaalde witte bloedcellen en verzwakt de weerstand tegen ziekteverwekkers. Hiv-besmetting kan uiteindelijk leiden tot AIDS.

Het hepatitis B virus (HBV) en het hepatitis C virus (HCV) veroorzaken een ontstekingsreactie ter hoogte van de lever (hepatitis). Het ziektebeloop kan variëren van asymptomatisch tot zeer ernstig.

Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) die wordt veroorzaakt door de bacterie Treponema pallidum.

Bij iedere donatie sporen we merkers van hiv, HBV , HCV en syfilis op. In de beginfase van de infectie zijn de concentraties van de merkers vaak zo laag dat ze onder de detectielimiet van de test vallen. Daarom is het belangrijk om bepaalde situaties te melden die mogelijk een blootstelling aan een van vernoemde ziekteverwekkers inhouden.

aHBc (Hepatitis B core antistoffen)

De aanwezigheid van hepatitis B core antistoffen in het bloed wijst erop dat er ooit een besmetting is geweest met het hepatitis B virus. Bloed dat de antistoffen bevat, mogen we niet toedienen aan patiënten.

aHBs

Die antistoffen kunnen ontstaan na een natuurlijke infectie of na vaccinatie. Ze wijzen op immuniteit tegen het HBV.

Heb je vragen?

Daarvoor kan je contact opnemen met ons medisch secretariaat: