Word ook donor

Bloed vervult verschillende belangrijke functies in ons lichaam. Plasma en bloedplaatjes zijn belangrijke onderdelen van ons bloed. Elke dag helpen ze ons gezond te blijven.

Elke dag hebben we vrijwillige donoren nodig die bloed, plasma of bloedplaatjes geven. We kunnen al rekenen op de steun van heel wat trouwe donoren, maar we hebben ook jou nodig.

Ontdek hier alles over bloed, plasma of bloedplaatjes en word ook donor!

+ Ik wil donor worden
  • Bloed
  • Plasma
  • Bloedplaatjes

Bloed onder de loep

Iedereen heeft tussen 4 en 6 liter bloed. Het bevat witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes, die rondzweven in een vloeistof, het bloedplasma. Je bloed vervoert zuurstof, CO2, voedingsstoffen, afvalstoffen en hormonen. Je bloed beschermt je ook tegen binnendringende micro-organismen zoals virussen en bacteriën. Bloedverlies kan je heel erg verzwakken en zelfs levensbedreigend zijn.

Waarom jouw bloed belangrijk is

70% van de bevolking heeft ooit in zijn leven bloed nodig. Denk maar aan patiënten die aan ernstige bloedarmoede lijden of die ernstige bloedingen hebben, bijvoorbeeld bij ongevallen of operaties.

Op elk moment moet er daarom voldoende en veilig bloed in voorraad zijn. En dat bloed wordt gegeven door vrijwillige donoren. Jaarlijks hebben we in Vlaanderen maar liefst 265.000 bloeddonaties nodig.Lees Meer...

Hoe verloopt een bloeddonatie?

Als je bloed geeft, wordt ongeveer 450 ml (± 10% van je bloed) afgenomen, aangevuld met 5 staalbuisjes. Je bloed wordt opgesplitst in rode bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Tegelijk wordt je donatie getest op hepatitis B en C, hiv en syfilis en tellen we het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes. Ook het hemoglobinegehalte of het hematocrietgehalte van je donatie wordt gemeten. Tot slot bepalen we ook je bloedgroep: je bloedgroep bepaalt aan wie je bloed kan geven en van wie je bloed kan krijgen.

Bloed geven versus bloed krijgen

Een donor met bloedgroep O- is de ‘universele donor’ en mag aan iedereen bloed geven. Maar hij kan alleen bloed ontvangen van een donor met dezelfde bloedgroep. Een AB+ patiënt is dan weer een ‘universele ontvanger’, want hij mag van iedereen bloed ontvangen.

Wat gebeurt er met je bloeddonatie?

Van zodra je gift vrijgegeven wordt, kan het vertrekken naar de ziekenhuizen en toegediend worden aan de patiënten die het nodig hebben. Met 1 bloeddonatie kan je tot 3 patiënten helpen!

Waar en hoeveel kan je bloed doneren?

Je mag vier keer per jaar bloed geven, met minstens 60 dagen ertussen. Je kan je bloed doneren in een van de 11 donorcentra in Vlaanderen of op een van de vele lokale bloedinzamelingen in jouw buurt.

Wil je bloeddonor worden?

+ Registreer je hier
265.000

bloeddonaties nodig

70%

heeft ooit in zijn leven bloed nodig

3

patiënten geholpen met 1 bloeddonatie

Plasma onder de loep

Bloed bestaat voor ongeveer 55% uit plasma. Plasma vormt dus een belangrijk onderdeel van je bloed. Het bestaat voor 91,5% uit water en voor 8,5% uit opgeloste stoffen zoals eiwitten, suikers, vetten, zouten, hormonen en vitaminen. Daar zijn levensnoodzakelijke stoffen bij om je bloed te stollen als het nodig is en om binnendringende micro-organismen af te weren.

Waarom jouw plasma belangrijk is

Met plasma help je patiënten die ernstige stollingsstoornissen hebben doordat ze massaal bloed verloren hebben of een bloedziekte hebben. Ook baby’s met ernstige geelzucht vlak na de geboorte help je met plasma. Plasma vormt ook de basis voor heel wat levensreddende medicatie.

We hebben heel wat plasmadonoren nodig om vele patiënten te kunnen helpen. Jaarlijks hebben we in Vlaanderen maar liefst 90.000 plasmadonaties nodig. Lees Meer...

Hoe verloopt een plasmadonatie?

Bij een plasmadonatie scheiden we je plasma via een toestel van je bloedcellen. Je plasma, dat trouwens een gele kleur heeft, komt in de afnamezak terecht. Je bloedcellen krijg je terug.

Omdat we enkel plasma afnemen en je je rode bloedcellen terugkrijgt, recupereer je sneller.

Plasma geven versus plasma krijgen

Na je plasmadonatie voeren we dezelfde tests uit als na een bloeddonatie. We bepalen ook je bloedgroep. Mensen met bloedgroep AB zijn universele plasmadonoren. Elke patiënt mag hun plasma krijgen. Heb je bloedgroep B+? Ook dan doneer je best plasma. De vraag naar bloed van B positieve donoren ligt immers laag.

Wat gebeurt er met je plasmadonatie?

Van zodra je plasmagift na grondige tests vrijgegeven wordt door het labo, kan het vertrekken naar de patiënt die het nodig heeft.

Waar en hoeveel kan je plasma doneren?

Je mag om de veertien dagen plasma geven, maar je moet wel eerst minstens één keer bloed geven. Je kan bloed en plasma geven combineren.

Omdat we voor de afname een vast toestel nodig hebben, kan je enkel in een van onze 11 donorcentra plasma geven.

Wil je plasmadonor worden?

+Registreer je hier
90.000

plasmadonaties nodig

14

dagen tussen elke plasmagift

11

donorcentra waar je plasma kan geven

Bloedplaatjes onder de loep

Bloedplaatjes zijn een belangrijk deel van ons bloed. Iedereen heeft zo’n 150 tot 400 miljard bloedplaatjes per liter bloed! Ze spelen een essentiële rol bij de bloedstelping.

Waarom jouw deeltje belangrijk is

Patiënten met leukemie of kankerpatiënten die chemotherapie krijgen, moeten regelmatig bloedplaatjes krijgen. Soms kan hun bloedplaatjesniveau zo laag zakken dat ze spontane bloedingen krijgen en dat is levensgevaarlijk. Om deze patiënten te helpen, hebben we in Vlaanderen elk jaar maar liefst 13.000 bloedplaatjesdonaties nodig. Lees Meer...

Niet iedereen kan bloedplaatjesdonor worden. Je moet voldoende bloedplaatjes in je bloed hebben om er te kunnen missen. Ook je bloedgroep is bepalend. Mensen met bloedgroep A en O zijn ideale bloedplaatjesdonoren. Heb je bloedgroep AB? Dan geef je best plasma.

Waar en hoeveel kan je bloedplaatjes doneren?

Als je bloedplaatjes geeft, loopt je bloed naar een toestel dat het plasma en de bloedplaatjes afscheidt van de andere bloedcellen. Je overige bloedcellen krijg je terug.

Bloedplaatjes kunnen maar 5 dagen bewaard worden! Als je bloedplaatjesgift na grondige tests vrijgegeven wordt door het labo, vertrekt het naar de patiënt die het nodig heeft.

Je mag om de veertien dagen bloedplaatjes doneren. Je mag dit combineren met bloed en plasma geven. Omdat we voor de afname een vast toestel nodig hebben, kan je enkel bloedplaatjes geven in onze donorcentra in Brugge, Edegem, Genk, Gent, Leuven en Mechelen.

Wil je weten of je in aanmerking komt om bloedplaatjes te geven?

+Registreer je hier
13.000

bloedplaatjesdonaties nodig

14

dagen tussen elke bloedplaatjesgift

6

donorcentra waar je bloedplaatjes kan geven