Ondersteun kwetsbare kinderen op school

Maatschappelijk kwetsbare kinderen hebben het vaak moeilijker op school. Dat kan omwille van verschillende redenen: ze komen uit kansarme of allochtone gezinnen, een ouder of grootouder is overleden, de ouders zijn recent gescheiden, een taalachterstand … Kortom, deze kinderen kunnen extra begeleiding op school dus goed gebruiken. Onze Brugvrijwilligers ondersteunen de scholen bij die belangrijke opdracht.

Dat kan met jouw steun. Geef kwetsbare kinderen betere toekomstkansen.

We zien dat onze begeleiding het zelfbeeld van heel wat kinderen kan opkrikken. Als je ze bijvoorbeeld kan helpen met het voorbereiden van een spreekbeurt, zie je ze helemaal openbloeien.

Christine

Brugvrijwilligster

Bouw mee aan een betere toekomst

Onze Brugvrijwilligers hebben de taak om bruggen te bouwen tussen school- en thuismilieu. De scholen doen grote inspanningen om deze kinderen te helpen en te begeleiden. Maar leerkrachten hebben niet altijd voldoende tijd om deze extra ondersteuning te kunnen bieden. Daarnaast zijn er toch nog altijd kinderen die moeilijk aansluiting vinden bij ons schoolsysteem.

Op school of bij de gezinnen thuis zorgen onze Brugvrijwilligers voor extra begeleiding. Onze vrijwilligers worden goed opgeleid om deze kinderen optimaal te kunnen bijstaan.

Het onderwijs kan voor deze kinderen een belangrijke stap naar een betere toekomst zijn. Help jij mee een verschil maken?