Eerste hulp kan wereldwijd levens redden

Eerste hulp kan levens redden! Daarom leiden wij wereldwijd mensen op in eerste hulp. Niet alleen in Vlaanderen dus, maar overal ter wereld. Zo kunnen zij zoveel mogelijk levens redden en belangrijke levensbelangrijke eerste zorgen op zich nemen.

Met jouw steun kunnen wij dit mogelijk maken. Jij draagt bij aan opleidingen in eerste hulp, wereldwijd. 

We helpen wereldwijd lokale Rode Kruisverenigingen om meer mensen op te leiden in eerste hulp. Dat doen we door het aanleren van technieken en richtlijnen die aangepast zijn aan de context en lokale gebruiken van het land. Zo hebben we in Afrika en India richtlijnen ontwikkeld in samenwerking met ons Centrum voor Evidence-Based Practice. De noden, de gebruiken en de tradities zijn vaak erg verschillend, dus vormen deze specifieke richtlijnen een belangrijke basis.

Mensen zelfredzaam maken is onze missie. Met een gift draag je bij aan het opleiden van de inwoners in eerste hulp. Je helpt ook mee bij de opmaak van onze handboeken met aangepaste richtlijnen per land.

Help jij mee om dit mogelijk te maken? Want dat kan op elk moment, waar ook ter wereld, ergens een leven redden.