Eerste hulp op maat

Een goede kennis van eerste hulp kan levens redden! Door mensen goed op te leiden, kunnen ze levensbelangrijke, eerste zorgen op zich nemen.

Wereldwijd helpen we lokale Rode Kruisverenigingen om meer mensen beter op te leiden in eerste hulp. Dit doen we met technieken en richtlijnen die aangepast zijn aan de context en lokale gebruiken. In Afrika en India hebben wij richtlijnen ontwikkeld in samenwerking met ons Centrum voor Evidence-Based Practice.

AFAM voor Afrika

Onder onze leiding bundelde een Afrikaans team van experts richtlijnen en didactisch materiaal voor eerstehulpcursussen in Afrika: African First Aid Materials (AFAM). Ze zijn perfect aangepast aan de Afrikaanse context en wetenschappelijk onderbouwd, met aandacht voor traditionele Afrikaanse gebruiken. Zo raden we aan gebruik te maken van zaken die lokaal beschikbaar zijn, zoals een deken in plaats van een brancard of honing in plaats van brandwondenzalf. Zeker in landelijk gebied, waar weinig gezondheidswerkers zijn, is deze kennis essentieel.

IFAG voor India

De lokale omstandigheden zijn in India erg verschillend. In sommige regio’s ontbreekt elke vorm van snelle medische zorg. Daarnaast bestaan er maatschappelijke barrières tegenover het bieden van hulp aan gewonden, zeker op openbare plaatsen. Het hoge aantal verkeersslachtoffers in India maakt de nood aan specifieke eerstehulprichtlijnen nog groter.

Daarom hielpen we bij het opstellen van de Indian First Aid Guidelines (IFAG), deze richtlijnen voor eerste hulp zijn volledig aangepast aan de Indische cultuur, gebruiken en tradities. Ze  vormen de basis voor allerlei eerstehulpmaterialen, aangepast aan de diversiteit en aan de noden van dit enorme land.

Stel je vraag