Van noodhulp tot herstel

Onder noodhulp vallen alle maatregelen die we voor, tijdens en na een ramp nemen om mensenlevens te redden en de onmiddellijke impact van de ramp op te vangen.

Focus op de basisbehoeften

Bij noodhulp focussen we vooral op de basisbehoeften van de getroffenen. We zorgen voor voedsel, drinkbaar water, kledij, onderdak, medische en psychologische zorg. Voorbeelden van noodhulp zijn evacuaties, zoek- en reddingsacties, verdeling van noodhulpgoederen en het bieden van medische hulp.

Speciale interventieteams

Na een ramp is het belangrijk dat we de slachtoffers snel helpen. Daarom hebben we noodhulpinterventieteams die onmiddellijk kunnen uitrukken. Ze bestaan uit gespecialiseerde hulpeenheden met experts die beschikken over aangepast materiaal. Samen met de Waalse, Luxemburgse en Nederlandse collega’s vormen wij een interventieteam dat gespecialiseerd is in het verdelen van noodhulpgoederen.

Herstel dat sterker maakt

Na een ramp starten we met de heropbouw van beschadigde of verwoeste gebouwen, wegen, scholen en huizen. Daarnaast maken we werk van rehabilitatie. We helpen een gemeenschap om terug te keren naar de levensomstandigheden van voor de ramp - ook op psychologisch, sociaal, economisch en cultureel vlak. Dat doen we vanuit het principe van ‘building back better’. Door de zelfredzaamheid van mensen te verbeteren, zijn ze weerbaarder bij een volgende ramp.

Stel je vraag