Onze hulp helpt

Soms kan hulp een omgekeerd effect hebben. Daarom hebben we in 1994 een gedragscode opgesteld voor hulpverlening in rampgebieden. Daarin staat vermeld hoe noodhulporganisaties te werk moeten gaan bij een ramp.

 De belangrijkste principes zijn:

  • humanitaire nood komt eerst
  • geen discriminatie van de slachtoffers, hulp verlenen op basis van behoefte zonder onderscheid volgens ras, geslacht, leeftijd, religie
  • geen politieke of religieuze standpunten promoten
  • geen verlengstuk zijn van (buitenlands) overheidsbeleid
  • respect voor de lokale cultuur, gebruik maken van lokale capaciteiten en begunstigden betrekken
  • toekomstige kwetsbaarheid niet vergroten
  • verantwoording ten opzichte van donoren en begunstigden
  • Integriteit en respect zijn belangrijke kernwaarden. We keuren elke vorm van integriteitsschending (misbruik, fraude, corruptie) af.  Lees meer.

Evidence-Based hulp

De kwaliteit en doeltreffendheid van hulpverlening vinden we erg belangrijk. Daarom zijn we lid van Evidence Aid, een internationaal initiatief dat streeft naar evidentie-gebaseerde hulp. Concreet betekent het dat we kritisch en systematisch opvolgen wat werkt en wat niet werkt.

Lees meer over Evidence-Based Practice.

Stel je vraag