Principe van proportionaliteit

Het principe van proportionaliteit is een basisprincipe in het internationaal humanitair recht (IHR). Het principe stelt dat, zelfs wanneer een geplande aanval gericht is tegen een legitiem militair doelwit, het verboden is om effectief tot de aanval over te gaan indien het verwachte risico op burgerslachtoffers en/of schade aan burgerlijke goederen buiten verhouding staat tot het verwachte tastbare en rechtstreekse militaire voordeel dat de aanval zal opleveren.

Belang van een correcte toepassing

In hedendaagse conflicten stelt men vast dat de vijandelijkheden steeds meer plaatsvinden in een stedelijke omgeving en in het algemeen in zones waar veel burgers en burgerlijke goederen aanwezig zijn. In dergelijke omstandigheden is het des te meer van belang dat het principe van proportionaliteit correct wordt toegepast.

Relevante bepalingen

ICC Statuut art. 8(2)(b)(iv); AP I art. 51(5)(b) en 57; CIHL studie regel 14.

AP I, art.51 (5) (b).

CIHL Studie regel 14.