Principe van onderscheid

Het principe van onderscheid is een basisprincipe in het internationaal humanitair recht (IHR): iedereen die betrokken is bij vijandelijkheden moet een onderscheid maken tussen de personen die deelnemen aan de vijandelijkheden en zij die niet (meer) deelnemen.

Bescherming van burgers

Burgers genieten een algemene bescherming tegen de gevaren van militaire operaties. Handelingen (of bedreigingen) van geweld om terreur te zaaien onder de bevolking zijn dan ook verboden.
Burgers kunnen enkel hun bescherming verliezen als, en voor zolang ze, zelf rechtstreeks deelnemen aan de vijandelijkheden. Bijvoorbeeld door de vijand aan te vallen of de tegenpartij te saboteren.

Willekeurige aanvallen verboden

Willekeurige of niet-onderscheidende aanvallen zijn verboden. Willekeurige aanvallen worden omschreven als aanvallen die niet gericht zijn op specifieke militaire doelen of die gevolgen hebben voor niet-strijders. Bijgevolg zijn willekeurige aanvallen van die aard dat ze geen onderscheid maken tussen militaire doelwitten en de burgerbevolking.
Als er geen enkel militair doelwit aanwezig is en de strijdmacht gaat toch over tot een aanval op de menigte, is de aanval een ‘directe aanval’.

Relevante bepalingen

Gemeenschappelijk art. 3; GC VI art.27; AP I art. 40,41,48 en 51; AP II art. 4 en 13