Misdaden tegen de mensheid

Het statuut van het Internationaal Strafhof bevat een eerste codificatie onder het internationaalverdragsrecht van de definitie van misdaden tegen de mensheid. Maar al eerder wordt naar soortgelijke misdaden verwezen.

Historiek

De uitdrukking ‘misdaden tegen de mensheid’ werd voor het eerst als een op zichzelf staand juridisch concept gebruikt in het handvest voor het Internationaal Militair Tribunaal van Nürnberg. Hoewel de uitdrukking pas na WOII gangbaar werd in het juridische jargon, werd er sinds 1915 al uitdrukking gegeven aan misdaden die dezelfde lading dekken. In enkele verklaringen volgend op de Eerste Wereldoorlog werd er naar soortgelijke misdaden verwezen. Ook in de preambule van de Haagse Verdragen vermeldt men misdaden die nu als ‘misdaden tegen de mensheid’ bekend staan. De gewoonterechtelijke erkenning van misdaden tegen de mensheid was dus al langer een vaststaand feit.

Definitie

Misdaden tegen de mensheid worden omschreven als gewelddadige handelingen (bijvoorbeeld moord, deportatie, foltering, slavernij en verkrachting) die gepleegd worden tegenover de burgerbevolking, of dit nu in vredestijd of oorlogstijd geschiedt en ongeacht het motief voor de handelingen. De aanvallen moeten bovendien grootschalig en systematisch zijn.

Recht over  misdaden tegen de mensheid

In navolging van het Handvest voor het Internationaal Tribunaal in Nürnberg, hebben ook de Statuten en de rechtspraak van het Internationaal Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië, het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en het Statuut voor een Internationaal Strafhof een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het recht over misdaden tegen de mensheid en andere ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.